ترازنامه مالی

تاریخ انتشار: 1397/04/23

ترازنامه گزارش مالی است که دارایی ها، بدهی ها و سرمایه (دارایی) شرکت را در یک زمان معین، معمولا پایان سال مالی گزارش شده و در صورت سود و زیان همراه با آن، نشان می دهد. دارایی های کل همیشه با مجموع بدهی ها و عدالت را در مقدار دلار برابر می کنند. این بیانیه بهترین معادله حسابداری را نشان می دهد. دارایی = بدهی + سهام. این بیانیه می تواند برای کمک به نشان دادن وضعیت شرکت استفاده شود.

استانداردهای حسابداری اغلب فرمت عمومی را ارائه می دهند که انتظار می رود شرکت ها هنگام ارائه ترازنامه های خود آن را دنبال کنند. استانداردهای بین المللی گزارش‌گیری مالی به طور معمول نیازمند شرکت هایی است که دارایی‌های فعلی و بدهی‌ها را به صورت جداگانه از مقادیر غیرمستقیم گزارش می کنند.

ترازنامه مالی

دارایی های فعلی دارایی های مؤثر شرکت است که می تواند در مدت 12 ماه متوجه باشد. دارایی های کنونی عبارتند از:

پول نقد - پول فیزیکی

حساب های دریافتنی - درآمد کسب شده، اما هنوز جمع نشده است

موجودی کالا - شامل کالاها و خدمات شرکتی است که در حال حاضر متعلق به آن است تا زمانی که به فروش می رسد

اوراق بهادار قابل فروش - سهام و اوراق قرضه یک شرکت سرمایه گذاری کرده است به شرکت های دیگر

هزینه های پیش پرداخت - هزینه های پیش پرداخت برای استفاده در آن سال

 

دارایی های غیر مستقیم (غیر جاری) شامل دارایی ثابت یا بلند مدت و دارایی های نامشهود می باشند:

(بلند مدت) دارایی ثابت

ویژگی

ساختمان

تجهیزات (مانند ماشین آلات کارخانه)

دارایی های نامشهود

کپی رایت

علائم تجاری

پتنت ها

حسن نیت

تعهدات مالی عبارتند از:

بدهی های فعلی

حساب های تجاری قابل پرداخت است

سود سهام قابل پرداخت

حقوق کارمند قابل پرداخت است.

بهره قابل پرداخت است.

بدهی بلند مدت

وام مسکن قابل پرداخت است.

اوراق قرضه قابل پرداخت است.

حقوق مالکیت، گاهی اوقات به عنوان دارایی های خالص شناخته می شود، بسته به نوع مالکیت تجاری متفاوت است. مالکیت کسب و کار می تواند به صورت مالکیت شخصی، مشارکت یا یک شرکت باشد. برای یک شرکت، بخش سهام، صاحب سهام، معمولا سهام معمول و درآمد حفظ شده (درآمد نگهداری شده در شرکت) را نشان می دهد. درآمد ناخالص در بیانیه ای  که قبل از ترازنامه آماده شده است درج نمی شود.

بیانیه درآمد های ناپایدار (بیانیه تغییر در حقوق صاحبان سهام)

این بیانیه به سه اظهارنظر اصلی که در بالا گفته شد اضافه شده است. این نشان می دهد که چگونه  بر توزیع درآمد و انتقال سود سهام بر ثروت سهامداران شرکت تاثیر می گذارد. مفهوم درآمد حفظ شده به معنای سود سال های گذشته است، که تا دوره فعلی انباشته می شوند. فرم پیشنهادی برای این بیانیه به شرح زیر است:

درآمد سالیانه در آغاز دوره+ درآمد خالص برای دوره- سود سهام= سود ناخالص در پایان دوره.

 

ترازنامه