مشاوره رایگان مشاوره رایگان مشاوره رایگان
مشاوره رایگان
نرم افزار حسابداری شرکتی قیاس+

نرم افزار حسابداری شرکتی قیاس+

نرم افزار بازرگانی، نرم افزار خدماتی، نرم افزار تولیدی، نرم افزار پیمانکاری

ارائه گزارشات استاندارد مدیریتی، رعایت اصول حسابداری و سودو زیان، یکپارچه سازی اسناد مالی، مدیریت فاکتورهای صادر شده و حواله های ثبت شده، سهولت و دقت در محاسبات حقوق و دستمزد و... از موارد مهمی است که در هر صنف به صورت اختصاصی باید کاملا پاسخ داده شود. در بسته های نرم افزاری قیاس+ با انتخاب کسب و کار خود می‌توانید جزئیات نرم افزار مختص آن صنف را مشاهده نمایید.

نرم افزار حسابداری بازرگانی

نرم افزار حسابداری بازرگانی

در شرکت های بازرگانی مدیریت تمام جریان های مربوط به خرید و فروش کالا، نگهداری موجودی، مباحث حسابداری و سود و زیان، اموری پرکاربرد و حجیم می‌باشند که در بسته بازرگانی قیاس+ این قبیل فعالیت های مجموعه بازرگانی شما پوشش داده شده است. ...

نرم افزار حسابداری خدماتی

نرم افزار حسابداری خدماتی

امروزه امکان صدور فاکتور خرید و فروش در فرآیند فروش مجموعه هایی که انواع خدمات را به مشتریــان ارایه می دهند کاربـــرد حائز اهمیتی دارد. مجموعه‌هایی که خدمات خود را به همراه کالا ارایه می دهند، نیازمند سیستمی هستند که امکان ترکیب ارایه خدمات و کالا را در فاکتور دارا باشد و بتواند مدیریت خدمات را یکپارچه انجام دهد. ...

نرم افزار حسابداری تولیدی

نرم افزار حسابداری تولیدی

در یک مجموعه تولیدی مهم ترین موضوع مطرح شده بحث محاسبه بهای تمام شده محصولات خط تولید خواهد بود که بدست آوردن این عدد، کنترل و محاسبات دقیقی را بر روی هزینه های مواد، دستمزد و ... نیاز دارد. بسته نرم افزاری تولید قیاس+ این امکان را در اختیار شما قرار می دهد تا با داشتن قابلیت کنتــــرل تولید و موجودی مواد اولیه انبار، خواب سرمایه و حجم نگهداری مواد اولیـــه خود را مدیریت کنید. ...