topic
.

بررسی صحت فایل های کلید خصوصی و Cer

با توجه به اینکه برخی از مشتریان شرکت های قیاس و سیاق اقدام به دریافت فایل های کلید خصوصی (private key)، عمومی (Public key) و Cer (Certificate Signature Request) از سایت ها و مراجع دیگری نموده اند، لذا جهت بررسی و صحت این فایل ها می توانید از فرم زیر استفاده نمایید. دقت نمایید، که پس از بررسی صحت اطلاعات در قسمت زیر، باید فایل گواهی امضا الکترونیکی را در سایت gica.ir بارگزاری نمایید.

1
فایل را اینجا رها کنید
یا
2
فایل را اینجا رها کنید
یا
3