topic

آموزش نرم افزار حسابداری

آموزش نرم افزار حسابداری قیاس را بصورت کامل، با ویدیوهای تهیه شده مشاهده نمایید.

جزوات
pdf
راهنمای آموزشی نرم افزار حسابداری خرید و فروش قیاس
ورژن آذر 97
pdf
راهنمای آموزشی نرم افزار حسابداری دریافت و پرداخت قیاس پلاس
ورژن آذر 97
ویدیوها
تعاریف عمومی تحت وب_ تعریف اشخاص
از طریق این فرم ما می توانیم اشخاصی که هرگونه مراوداتی اعم از تجاری و غیر تجاری را داریم،در این قسمت تعریف کنیم و...
تعاریف عمومی تحت وب_ تعریف کاربران
از طریق این فرم می توانیم کاربرانی که قرار است از نرم افزار استفاده کنند را تعریف کنیم...
تعاریف عمومی تحت وب_ تهیه پشتیبان و بازیابی اطلاعات
در صورتی که بخواهیم از اطلاعات فعلی نرم افزار بک آپ یا فایل پشتیبان تهیه کنیم در قسمت تنظیمات وارد این فرم می شویم
تعاریف عمومی تحت وب_ دوره مالی
در نرم افزار، در منوی عمومی فرم مدیریت دوره مالی را داریم از طریق این فرم اقدام به تعریت دوره مالی جدید می کنیم...
تعاریف عمومی تحت وب_ صفحه اصلی نرم افزار
در صفحه اصلی نرم افزار مشخصات و اطلاعات شرکت را می توانید ببینید و همچنین می توانید نام مالک نرم افزار را تغییر دهید و...
تعاریف عمومی تحت وب_ مرور گزارشات
این قسمت دارای دو دسته گزارشات حسابداری و گزارشات مرکز هزینه و پروژه می باشد. در قسمت گزارشات حسابداری، گزارش دفتر کل، دفتر روزانه و... را داریم
تعاریف عمومی تحت وب_ مشخصات شرکت
در نرم افزار در قسمت تنظیمات،فرم مشخصات مالک نرم افزار را داریم و میتوانیم با ویرایش کردن اطلاعات میتوانیم نام فروشگاه و لوگو و... را تغییر دهیم
نرم افزار انبارداری تحت وب_ انواع اسناد انبار
ورود و خروج کالاها درانبار باید بر اساس انواع اسنادی که در انبار با همان ماهیت هایی که تعریف می شوند،ثبت شوند...
نرم افزار انبارداری تحت وب_ تعریف انبار
در منوی اصلی نرم افزار، در قسمت انبار، در قسمت اطلاعات پایه فرم تعریف انبار را داریم. در این فرم کلیه انبارهای مورد استفاده را تعریف می نماییم.
نرم افزار انبارداری تحت وب_ تعریف کالا
در فرم تعریف کالا کلیه کالاهایی که قرار است در انبار و خرید و فروش مورد استفاده قرار بگیرد تعریف می شود
نرم افزار انبارداری تحت وب_ صدور اسناد انبار
در منوی اصلی نرم افزار، در قسمت انبار دو قسمت سند ورود و سند خروج را داریم که برای ثبت انواع اسناد انبار تعبیه شده است...
نرم افزار انبارداری تحت وب_ کاردکس کالا
کاردکس گزارشی است که در آن تعداد و تاریخ ورود و خروج یک کالا را به ما نشان می دهد و ما می توانیم از آن برای کنترل ورود و خروج کالاها بهره ببریم
نرم افزار انبارداری تحت وب_ گروه بندی کالا
از طریق فرم گروه کالا می توانیم یک گروه بندی یا دسته بندی جدید برای کالاها تعریف نماییم که برای نظم دهی و گرفتن گزارش بهتر مفید واقع می شود
نرم افزار انبارداری تحت وب_ گزارشات انبار
در منوی اصلی، بخش گزارشات انبار را داریم.گزارشات انبار به دو دسته گزارشات گردش کالا و گزارشات اسناد انبار تقسیم بندی می شوند
نرم افزار انبارداری تحت وب_ مرور ترکیبی انبار
ساختار این فرم مانند یک ماتریس است یعنی دارای یک سطر و ستون می باشد؛ دارای سطح انبار و ریز انبار ...
نرم افزار انبارداری تحت وب_ واحدهای گردش کالا
واحد های گردش کالا یا همان واحد شمارش کالاها هستند و ورود و خروج کالاها بر مبنای شمارش واحد آنها صورت می گیرد...
نرم افزار حسابداری تحت وب_ تفصیل های حسابداری
فرم تعریف تفصیل ها شامل سه دسته تفصیلی های شناور، مراکز هزینه و پروژه ها می باشد.که در این فرم اقدام به تعریف هر یک از آنها می نماییم
نرم افزار حسابداری تحت وب_ ثبت سند افتتاحیه حسابداری
سند افتتاحیه نشان دهنده مانده حساب ها در ابتدای هر دوره مالی می باشد.در صورتی که کاربر بخواهد این سند را به صورت دستی ثبت نماید از طریق این فرم می تواند اقدام کند
نرم افزار حسابداری تحت وب_ سرفصل های حسابداری
این فرم کدینگ حسابداری شما را نشان می دهد و در چهار سطح گروه، کل، معین و تفصیل تعریف می شود
نرم افزار حسابداری تحت وب_ شرح استاندارد حسابداری
در این فرم می توانید شرح استاندارد برای هر حساب معین که به صورت تکراری در ثبت اسناد مورد استفاده قرار می گیرند را ذخیره کنید و هنگام ثبت سند حسابداری از آنها استفاده نمایید
نرم افزار حسابداری تحت وب_ صدور سند حسابداری
در این فرم کلیه اسناد حسابداری که شما در نرم افزار ثبت کردید را می توانید مشاهده کنید وبا زدن دکمه جدید می توانید اقدام به تعریف یک سند جدید نمایید
نرم افزار حسابداری تحت وب_ گزارشات حسابداری
در منوی نرم افزار،در قسمت گزارشات فرم گزارشات حسابداری را داریم.این قسمت دارای دو دسته گزارشات حسابداری و گزارشات مرکز هزینه و پروژه می باشد
نرم افزار حسابداری تحت وب_ مرور حساب ها پله ای و ترکیبی
در منوی حسابداری،دو فرم مرور ترکیبی و مرور پله ای را داریم، از طریق این دو فرم گردش حساب ها که شبیه به یک تراز آزمایشی از سطوح مختلف می باشد را می توان گزارش گرفت
نرم افزار حسابداری تحت وب_ مغایرت بانکی
در این فرم ما می توانیم به صورت دستی مبالغ واریز و برداشت مربوط به یک تاریخ در یک حساب بانکی را ثبت کنیم و با توجه به اسناد حسابداری عملیات مغایرت گیری را انجام دهیم
نرم افزار خرید و فروش تحت وب_ ارزش افزوده
در تنظیمات یکپارچه سیستم، بخش خرید و فروش، ارزش افزوده را داریم.جهت تعریف نرخ ارزش افزوده، با زدن دکمه جدید وارد فرم ثبت ارزش افزوده جدید می شویم
نرم افزار خرید و فروش تحت وب_ پیش فاکتور
در منوی اصلی نرم افزار، در قسمت خرید و فروش، فرم پیش فاکتور را داریم. در ابتدا وقتی وارد فرم می شویم لیست تمامی پیش فاکتور ها را مشاهده می کنیم
نرم افزار خرید و فروش تحت وب_ تأمین کننده
تامین کننده در واقع شخص حقیقی و حقوقی است که کالای مورد نیاز یک کسب و کار را فراهم می کند.جهت ایجاد تامین کننده از منوی عمومی وارد قسمت اشخاص می شویم
نرم افزار خرید و فروش تحت وب_ فاکتور خرید
در منوی اصلی نرم افزار، در قسمت خرید و فروش، وارد قسمت خرید کالا می شویم. در این فرم لیست کامل تمام خرید هایی که در نرم افزار ثبت شده است را می توان دید.
نرم افزار خرید و فروش تحت وب_ فاکتور فروش
در منوی اصلی نرم افزار، در قسمت خرید و فروش، وارد فرم فروش کالا می شویم. در این فرم لیست کامل تمام فاکتورهای فروش که در نرم افزار ثبت شده است را می توان دید.
نرم افزار خرید و فروش تحت وب_ قیمت گذاری
در منوی اصلی نرم افزار در قسمت خرید و فروش، در بخش اطلاعات پایه، فرم لیست قیمت را داریم. از طریق این فرم ما می توانیم برای کالاها قیمت گذاری تعیین نماییم
نرم افزار خرید و فروش تحت وب_ گزارشات خرید و فروش
در این بخش دو دسته گزارشات گردش کالا و گزارشات اسناد خرید و فروش را داریم که شامل موجودی کالا،کاردکس کالا، گردش ریالی کالا و.... می باشد
نرم افزار خرید و فروش تحت وب_ مرجوعی خرید
در منوی اصلی نرم افزار، در قسمت خرید و فروش،قسمت مرجوعی خرید را داریم. این فرم لیست اسناد مرجوعی خرید را به صورت کلی نشان می دهد
نرم افزار خرید و فروش تحت وب_ مرجوعی فروش
در منوی اصلی نرم افزار، در قسمت خرید و فروش،فرم مرجوعی فروش را داریم.وقتی وارد این فرم می شویم لیستی از تمامی اسناد مرجوعی فروش را می بینیم
نرم افزار خرید و فروش تحت وب_ مرور ترکیبی خرید و فروش
در منوی خرید و فروش، فرم مرور ترکیبی خرید و فروش را داریم.این فرم برای گزارش گیری از سطوح مختلف اسناد خرید و فروش به شکل ماتریسی یا ترکیبی تعبیه شده است
نرم افزار دریافت و پرداخت تحت وب_ ثبت نمونه عملیات پرداخت وجه
در این فرم ابتدا لیست تمامی سند هایی که نوع عملیات آنها پرداخت باشند را نشان می دهد.برای زدن پرداخت جدید بر روی دکمه جدید کلیک کنید
نرم افزار دریافت و پرداخت تحت وب_ ثبت نمونه عملیات دریافت وجه
مشاهده کلیه سندهایی که از قسمت دریافت ثبت شده است.دکمه جدید برای ثبت یک دریافت جدید است
نرم افزار دریافت و پرداخت تحت وب_ حساب های بانکی
در منوی اصلی نرم افزار،در قسمت دریافت و پرداخت، در قسمت اطلاعات پایه فرم حساب های بانکی را داریم...
نرم افزار دریافت و پرداخت تحت وب_ دستگاه های کارتخوان
از طریق این فرم شما می توانید دستگاه های کارتخوان که قرار است در نرم افزار متصل شوند و از آنها در ثبت سند استفاده کنیم، را می توان مشاهده کرد
نرم افزار دریافت و پرداخت تحت وب_ تعریف دسته چک ها
در منوی اصلی نرم افزار، در قسمت دریافت و پرداخت در قسمت اطلاعات پایه، فرم تعریف دسته چک را داریم. از طریق این فرم می توانیم اقدام به تعریف دسته چک کنیم
نرم افزار دریافت و پرداخت تحت وب_ صندوق ها
در این فرم ما می توانیم کلیه صندوق هایی که قرار است در زیر سیستم دریافت و پرداخت و خرید و فروش، گردش داشته باشند و برای آنها سند ثبت کنیم در این فرم تعریف کنیم
نرم افزار دریافت و پرداخت تحت وب_ تعریف فرم دفتر چک
در این فرم کلیه عملیاتی که بر روی چک های دریافتی و چک های پرداختی صورت گرفته و قرار است این عملیات ثبت شود، صورت می پذیرد