تماس با ما - سیاق
نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

جریان گردش پول نقد و چک دریافتنی و پرداختنی و... در این زیر سیستم کوچک ولی کارا شبیه سازي شده است. کلیه دریافتها و پرداخت¬ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند در جریان وصول کردن، برگشت و... به سادگی و تنها در این قسمت از نرم¬افزار انجام و به تبع انجام هر عملیاتی بلافاصله سند حسابداری آن نیز روی سیستم حسابداری صادر می‌شود. سیستم دریافت و پرداخت مستقیما روی سیستم حسابداری قیاس نشسته و حتی سندهای مستقیم حسابداری را هم به عنوان عملیات خزانه شناسایی می‌کند. حجم کار و اسنادی که سیستم دریافت و پرداخت انجام می‌دهد معمولا زیاد و بالای 60% تمام مراودات مالی یک شرکت است و از طرف دیگر آموزش و یادگیری آن به شدت ساده و کاربردی می‌باشد.

ابزارها (عملیاتی)
 • هشدار موعد وصول و سررسيد پرداخت چک، موعد پيگيري قسط و هر پيگيري ديگري
 • ورود گردش واقعی بانک و مقایسه آن با اسناد ثبت شده حسابداری و ارائه لیست مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک
 • امکان ورود گردش واقعی بانک به صورت دیسکت دریافتی از بانک
تعریف اشخاص و شرکتها و ... (اطلاعات پایه)
 • ليست و مشخصات کامل طرف حسابها، تلفن، آدرس، ایمیل، محل جغرافیایی و...
 • تعريف انواع طرف حسابها ( مانند نمايندگي ها، همکاران، مشتريان عادي و... )
 • قابلیت گروه‌ بندی طرف حسابها و انتساب داینامیک هر طرف حساب به هر گروه
 • امکان تعریف طرف حساب مجازی مانند هزینه پیک و...
عملیات جاری (عملیاتی)
 • امکان دريافت يا پرداخت مستقيم نقد، چک و... به طرف حساب ها يا حسابهاي تفصيلي به سادگی
 • تعریف دسته چکها و کنترل برگه¬های چک، صدور و ابطال برگه و...
 • امکان صدور چک در حالت نقد و مدت¬دار
 • امكان واريز و برداشت از بانكهاي معرفي شده
 • امكان تعريف صندوق¬هاي متفاوت و لينك به حسابهاي مربوطه
 • امکان در جریان وصول کردن، اعلام وصول، اعلام برگشت، خرج چک و... روی دفتر چک به سادگی
 • دفتر چک، ثبت و نگهداري ليست چکهاي نزد صندوق، چکهاي پرداختني و... به صورت کامل
گزارشات جاری (گزارشات)
 • گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه و...
 • گزارش وضعیت گردش بانک با موجودی لحظه به لحظه آن
 • گزارش گردش هرطرف حساب با فاكتورهاي مربوطه
 • گزارش از گردش حساب هر طرف حساب
 • گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختنی و...
 • ثبت و نگهداري حساب بانکها و صندوقها با اعلام موجودي به‌روز و دقيق
 • چاپ چک در انواع فرمتهای بانکهای دولتی و خصوصی با قابلیت تعریف فرمت جدید و تنظیم روی تصویر واقعی چک
گزارشات مدیریتی (گزارشات)
 • چاپ تاییدیه¬های صدور چک و مجوزهای پرداخت چک، امکان چاپ تکی و یا چاپ جمعی
 • گزارش عملکرد روزانه صندوق با موجودی لحظه به لحظه صندوق یا صندوق¬ها
کنترلها (اطلاعات پایه)
 • قابليت تعيين سقف اعتبار بدهکاري و بستانکاري براي طرف حساب
 • تعیین اتوماتيک حساب تفصیل برای هر طرف حساب و برعكس، قابليت هدايت بدهکاري يا بستانکاري يک طرف حساب به هر حساب ديگر
سیستم باسکول سیاق