[…] کشور و مورد تایید انجمن حسابداران ایران می باشد. نرم افزار حسابداری قیاس نرم افزاری پرقدرت و پرفروش در عرصه نرم افزارهای مالی و […]