وبلاگ نقش داده کاوی در مدیریت دانش

نقش داده کاوی در مدیریت دانش

1395/11/18

داده‌کاوی به مفهوم استخراج اطلاعات نهان و یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ است.

مدیریت دانش، فرایند نظام وار برای به دست آوردن، سازمان دهی، تأیید کردن، اعمال، به اشتراک گذاری، بازآوری اطلاعات دقیق و صریح برای تقویت کارهای سازمانی، افزایش مطابقت سازمانی، افزایش ارزش محصولات و خدمات موجود و یا ایجاد محصولات دانش، فرایندها و خدمات است.

دانش نو ممکن است ایجاد یا کسب شده باشد. دانش از طریق نمایه سازی عناصر دانش نمایه سازی می شود، بر پایه محتوا غربال می‌گردد و پیوندها و روابطی میان عناصر بنیان می‌نهد. این دانش با مخزن دانش یکپارچه شده و به کاربر منتقل می‌شود تا فرایند تصمیم سازی او را پشتیبانی کند. این کارکرد دانش ممکن است در نگهداری دانش که در آن دانش موجود، اصلاح یا نو می‌شود، نتیجه بخش باشد.

هدف نهایی داده کاوی، استخراج دانش معتبر و سودمند از پایگاه های دادگان عظیم است. از این رو، داده کاوی ممکن است نقشی فعال برای ایجاد دانش داشته باشد.

چه موقع و کجا دادهکاوی نیاز است؟

  • مسئله ای پیچیده و ناساخت یافته و یا نیمه ساخت یافته وجود داشته باشد.
  • داده‌های مرتبط وجود داشته باشند و به آنها دسترسی داشت.
  • داده ها در یکجا مجتمع شده و انباره داده ها ایجاد شود.
  • توانایی کامپیوترها امکان استفاده از نرم افزارهای مرتبط با داده کاوی را به ما بدهند.
  • مدیران نیاز به استفاده از دانش استخراج شده از داده ها را حس کرده باشند.

 

مراحل داده کاوی:

 

خبرنامه مرداد و شهریور 95

مدیریت دانش
نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

حسابداری بازرگانی قیاس، جریان خرید و انبار داری و فروش کالا را با تمام الزامات آن پشتیبانی می‌کند. ی
نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار خرید و فروش

ثبت اسناد خرید و فروش با امکان قیمت گذاری و لیست تخفیفها، تعیین واسطه، قواعد و قوانین ارزش افزوده و
نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند عملیات در جریان وصول کردن، برگشت و
نرم افزار اموال

نرم افزار اموال

نگهداری، مدیریت دقیق اموال و محاسبات استهلاک از جمله مزایای نرم افزار اموال می‌باشد.