بخشنامه بیمه کارفرمایان صادر شد

تاریخ انتشار: 1402/12/07

نحوه ارائه لیست بیمه کارفرمایان حقیقی و حقوقی بیمه مدیران (مدیر عامل یا اعضاء هیات مدیره) شرکت های غیر دولتی که در سال های اخیر مشکلاتی را برای کارفرمایان ایجاد نموده بود اصلاح شد.

پیرو بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد به شماره ۳۶۰۲۷/۵۰۲۰ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۰ و دستور اداری شماره ۱۰۵۳/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۰ و با توجه به سیاست های کلی تامین اجتماعی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) مبنی بر ایجاد نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان و نامگذاری سال جاری تحت عنوان سال مهار تورم و رشد تولید و به منظور ارج نهادن به کارفرمایان و فعالان محترم عرصه تولید و اشتغال و همچنین ایجاد وحدت رویه و رفع ابهام واحدهای اجرایی و با بازنگری صورت‌گرفته در برخی موارد در خصوص نحوه شمول و بیمه‌پردازی کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی اعم از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، توجه واحدهای اجرایی را به موارد زیر جلب می‌نماید:

الف) بیمه کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی

۱- کارفرمایان اشخاص حقوقی غیر دولتی مکلفند نسبت به درج نام خود در لیست بیمه کارگاه با عنوان شغلی (صرفاً مدیر عامل و یا اعضای هیأت مدیره) و با دستمزد مشمول کسر حق بیمه با رعایت ماده ۲۸قانون تامین اجتماعی  اقدام نمایند. بر همین اساس رعایت بندهای ۳، ۶، ۷، ۸ و ۱۱ مربوط به شرایط سن، سابقه و دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه و نیز بندهای ۱۵ الی ۲۵ بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد در ارتباط با سایر فرایندهای پیش بینی شده و دستور اداری شماره ۱۰۵۳/۱۴۰۰/۱۰۰۰ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۰ در خصوص این گروه از کارفرمایان موضوعیت نداشته و اظهارنظرهای مغایر با مفاد فوق‌الذکر از تاریخ صدور این دستور اداری بلااثر خواهد بود.

۲- بازرسان کارگاه می‌بایست در هنگام مراجعه به کارگاه‌های دارای شخصیت حقوقی غیردولتی (شرکت‌های تجاری، موسسات تجاری و غیرتجاری) در صورت احراز و تایید اشتغال این قبیل از افراد در کارگاه، با بررسی دقیق مدارک و مستندات نسبت به احصاء دستمزد و درج نام کارفرمایان در گزارش بازرسی اقدام نمایند.

۳- انعقاد قرارداد کتبی بیمه کارفرمایی با اشخاص حقوقی غیردولتی موضوعیت نخواهد داشت و ارسال لیست حق بیمه توسط کارفرما برای خود (به تنهایی) بلامانع بوده و منوط به داشتن کارگر مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی نمی‌باشد.

۴- نحوه انجام معاینات پزشکی کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی، ارائه نتیجه معاینات آنان و همچنین نحوه اعمال مقررات در زمان ارائه تعهدات قانونی همانند سایر بیمه‌شدگان اجباری طبق ضوابط اجرایی ماده ۹۰قانون تامین اجتماعی می‌باشد، بنابراین این قبیل از بیمه شدگان می بایست به منظور ارزیابی

توانایی انجام کار حداکثر ظرف ۲ ماده اول اشتغال توسط مراکز طب کار مجاز (طبق لیست پیوست اعلامی از سوی مدیریت های درمان استان ها) مورد معاینه قرار گیرند.

ب) بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی)

۵- چنانچه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) تمایل به پرداخت حق بیمه در قالب ارسال لیست حق بیمه را داشته باشند، می توانند با رعایت ضوابط و مقررات مندرج در بخشنامه شماره ۹ مشترک فنی و درآمد از قبیل ارائه درخواست، انجام معاینات بدو بیمه پردازی (حسب مورد)، کنترل شرط سن و سابقه و همچنین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه، پس از انعقاد قرارداد کماکان با درج نام و مشخصات خود در لیست کارگاه نسبت به بیمه پردازی اقدام نمایند.

ج) سایر موارد

۶- به موجب دادنامه‌های شماره “۸۵” مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۴ و “۱۱۸۲” مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ هیأت عمومی

دیوان عدالت اداری و با توجه به تبصره ۵ الحاقی به ماده ۴ قانون تامین اجتماعی (موضوع ماده “۲” قانون اصلاح قانون تأمین اجتماعی و برخی قوانین مربوط … مصوب ۰۸/۰۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ذیل ماده ۵۱ قانون اصلاح قانون نظام صنفی مصوب ۱۲/۰۶/۹۲ مجلس شورای اسلامی) کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی و همچنین کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) مشمول قانون کار نمی‌باشند، لذا به استناد بند “۲” تبصره ماده “۱” قانون بیمه بیکاری، وصول حق بیمه بیکاری (۳ درصد) و پرداخت مقرری به آنان موضوعیت ندارد.

۷- حسب ضوابط و شرایط مقرر در قانون تأمین اجتماعی، تعهدات قابل ارائه به کارفرمایان اشخاص حقوقی غیردولتی (شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، فوت و خدمات درمانی می‌باشد و پرداخت هزینه کفن و دفن و وسایل کمک پزشکی (پروتز و اروتز) و هزینه سفر و اقامت بیمار و همچنین غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری نیز با رعایت مقررات مربوط بلامانع خواهد بود.

تبصره: با توجه به اینکه بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیقی) دارای ماهیت اختیا می‌باشد، لذا بر همین اساس ارائه تعهد غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری به کارفرمایان مزبور امکان‌پذیر نخواهد بود.

۸- مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و همچنین شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین می‌بایست حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ صدور این دستور اداری سیستم های مکانیزه مربوطه را با لحاظ موارد مندرج در بند “الف” با هماهنگی اداره کل وصول حق بیمه به روزرسانی نماید.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمه‌ای، رؤسای ادارات وصول حق بیمه، امور بیمه شدگان، بازرسی دفاتر قانونی، نامنویسی و حساب‌های انفرادی و امور مستمری‌ها و روسا و معاونین امور بیمه‌ای و مسئولین ذیربط در شعب و همچنین مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین خواهد بود.

 

 

حق بیمه
کارمزد بیمه