حق بیمه سرانه درمان مشاغل آزاد مشخص شد

تاریخ انتشار: 1403/03/16

میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی طی دستور اداری شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۳/۱۶۶۱ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ میزان حق سرانه درمان سال ۱۴۰۳ بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد را ابلاغ کرد. بر همین اساس حق سرانه درمان از ابتدای فروردین ماه سال جاری مبلغ ۱,۶۱۵.۰۰۰ ریال به ازای هرنفر در ماه تعیین می شود. لازم به توضیح است که مبلغ مذکور برای اتباع و مهاجرین خارجی از ابتدای سال جاری معادل ۲.۹۶۶.۰۰۰ ریال به ازای هرنفر در ماه می باشد.
 

حق سرانه درمان مشاغل آزاد مشخص شد
حق بیمه
مالیات بر درآمد مشاغل