چگونه پیوست های گزارشات سالانه را مطالعه کنیم؟

1396/06/19

چگونه پیوست های گزارشات سالانه را مطالعه کنیم؟

خواندن پیوست ها در گزارشات مالی سالانه برای حسابداران کار آسانی نیست. مطالعه آن توسط متخصصین سرمایه گذاری الزام آور است زیرا برای تهیه خدمات و مشاوره دادن به مشتریان خود لازم است از استانداردهای ارزیابی پیروی کنند و یا بررسی آن ها به دلیل وظایف قانونی و مسئولیت هایی که برای مدیریت مالی بر عهده دارند ضروری است. علاوه بر افرادی که برای خواندن گزارشات مالی استخدام می‌شوند آیا شخص دیگری نیز وجود دارد تا پیوست ها را بخواند؟ مطالعه پیوست های گزارشات سالانه که متعلق به شرکتی است که شما در آن سرمایه گذاری کرده اید (و یا برای سرمایه گذاری در نظر گرفته اید) بسیار حیاتی می‌باشد همچنین باید مواردی را که به نظر می‌آیند از بیشترین اهمیت برخوردارند شناسایی کرد. معمولا مهم ترین پیوست ها آن هایی هستند که با موارد زیر مرتبط باشند:

اعطا اختیار خرید سهام توسط کسب و کار به مدیران اجرایی: با فرض این موضوع که تمام موارد دیگر ثابت باقی مانده باشند، سهام اضافه منتشر شده تحت عنوان اختیار خرید سهام، درآمد کسب و کار را به ازای هر سهم کاهش داده و در نتیجه فشاری در جهت منفی در ارزش سهام شرکت در بازار ایجاد خواهد کرد.

دعوی و تعقیب قضایی و یا بازرسی های معوق از سوی سازمان های دولتی: این گونه مداخلات ناخواسته در مراودات معمول کسب و کار می‌تواند پیامدهای قابل توجه و بسیاری به همراه داشته باشد.

بازنشستگی کارمندان و یا خدمات پس از بازنشستگی: چیزی که در اینجا باید به آن توجه داشت آن است که آیا این قوانین که برای آینده تدوین شده‌اند از بودجه کافی برخوردار هستند یا خیر.

مشکلات بدهی: برای شرکت ها درگیر شدن با مسائل مربوط به بدهی موضوعی نامعمول به نظر نمی‌آید. قراردادهای بدهی با وام دهندگان می‌تواند بسیار پیچیده و در برخی از موارد به موانع مالی جدی ای تبدیل شود. یک کسب و کار ممکن است قادر به پرداخت اولیه و یا بهره یک یا چند بدهی خود نباشد که در این صورت موجب می شود تا به مفاد قید شده در قرارداد عمل شود. قراردادی که در آن برای وام دهندگان گزینه های مختلفی جهت دفاع از حقوق خویش در نظر گرفته شده است. برخی از مشکلات مربوط به بدهی نرمال هستند اما در برخی از موارد خاص وام دهندگان می‌توانند اقدامات بسیار تهدید کننده ای علیه یک کسب و کار اعمال نمایند که باید این موارد در پیوست های آن مطرح شود.

اطلاعات بخشی برای کسب و کارها: کسب و کارهای عمومی باید اطلاعات فروش و سود عملیاتی توسط نواحی و یا خط های تولید مختلف را به بخش های اصلی یک سازمان گزارش دهند. این موضوع درک بهتری از قسمت هایی که سازنده کل کسب و کار هستند در اختیار شما قرار خواهد داد. (اطلاعات بخشی ممکن است در یک گزارش مالی سالانه به مکان دیگری نیز گزارش شود و یا ممکن است مجبور شوید تا به فایل های SEC کسب و کار مراجعه کنید تا بتوانید به این اطلاعات دسترسی داشته باشید.) موضوعات مهم دیگری نیز وجود دارند که یک کسب و کار ممکن است در پیوست های خود به آن ها اشاره کرده باشد. تمام پیوست ها را برای یافتن اطلاعات مهم به خوبی بررسی کنید. برای مثال ممکن است در یکی از پیوست ها به  اقامه دعوی بر علیه کسب و کار خود پی ببرید که این موضوع می‌تواند سهام شما را در سبد سهام با مخاطره جدی مواجه سازد.

پیوست های گزارشات