تماس با ما - قیاس
نرم افزار حقوق و دستمزد پایه

نرم افزار حقوق و دستمزد پایه

قوانین کار به صورت جداگانه تصویب می‌شوند و دستخوش تغییرات هستند و در محاسبه حقوق و دستمزد علاوه بر توافقات بین کارفرما و پرسنل و عملکرد طی ماه پرسنل، آیین نامه های داخلی سازمان و عامل های دیگر به صورت همزمان ساختار محاسبه و پرداخت حقوق را شکل می‌دهند که ایجاد این هماهنگی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. این قواعد در صورت بالا بودن تعداد پرسنل و متعدد بودن قواعد پرداخت، به دلیل پیچیدگی زیاد به شکل دستی غیرقابل محاسبه‌ی دقیق خواهد شد. و این دقت در محاسبات در صورت عدم وجود نرم افزار ممکن است توجه کارفرما را جلب نکند.

بررسی نرم افزار قیاس پلاس بصورت آنلاین

ادامه

جهت تماس با شما، نام و شماره تلفن خود را وارد نمایید.

ثبت