تماس با ما - سیاق
نرم افزار حقوق و دستمزد پایه

نرم افزار حقوق و دستمزد پایه

محاسبات حقوق پرداختنی با توجه به ارتباطاتی که با بیمه و مالیات دارد در کنار وابستگی¬های آن به سیستم¬های پرسنلی، حسابداری و غیره و وجود قوانین مشخص جزء پیچیده¬ترین زیر سیستمهای قیاس است. با توجه به این مطلب که در صورت بالا رفتن تعداد پرسنل در یک سازمان، امکان انجام محاسبات دستی وجود ندارد، این زیر سیستم در تمام این سازمان¬ها کاربرد دارد. روتین بودن و الزامات قانونی در کنار قواعد متغیر شرکت¬ها، براي پرداخت حقوق و الزامات نگهداری سوابق از خاصیت¬های این سیستم می¬باشد.

ابزارها (ابزارهای عملیاتی و ابزارهای مدیریتی)
 • ایجاد دیسکت بیمه، دیسکت بانک ( برای واریز حقوق )، ديسكت ماليات، مدل داس یا مدل جدید ویندوزی بیمه تامین اجتماعی
 • محاسبه مالیات در سال
 • غيرفعال كردن كارمندان انصرافي يا اخراجي
 • کنترل مانده وام و کسر از اقساط وامها به صورت اتوماتیک
 • ورود کارکرد از دستگاه¬های ساعت زن
 • امکان تعریف متغیر فیلدهای موقت به صورت کسر یا اضافه به حقوق با تنظیمات مربوط به درصد، مبلغ، نام¬ و مشمول بیمه مالیات
 • امكان ايجاد ارتباطات حسابداري با احكام حقوق دستمزد
 • امكان صدور سند حسابداري به صورت جمعي و تك به تك
تعریف کارکنان (تعریفات پایه )
 • تعریف انواع کارمندی و انواع استخدام
 • تعریف کارمندان به همراه مشخصات کامل بیمه¬ای، تعداد فرزند، کد ملی و ...
 • تعريف حسابهاي تفضيلي براي كارمندان
تعریفات قانونی (تعریفات پایه )
 • تنظیم شمول پرداخت مالیات یا بیمه به یک نوع استخدام
 • تعریف جدول مالیاتی با امکان تغییر در ضرایب قانونی مصوب
 • تعريف کارگاه¬ها به همراه محل خدمت¬های مختلف، چند کارگاهی
سایر قواعد (ابزارهای عملیاتی و ابزارهای مدیریتی)
 • محاسبه میزان عیدی، مرخصی و سنوات متعلقه هنگام تسویه
 • امکان ثبت مرخصی، غیبت و... روی فیشهای حقوقی و اعلام به کارمند
قواعد حقوقی و احکام (تعریفات پایه )
 • امکان تعریف اقلام حقوقی هر کارمند به صورت جدا از هم
 • قابلیت تعریف حکم عمومی برای کسانی که حکم اختصاصی ندارند.
گزارشات جاری (مشاهده وگزارشات)
 • فیش حقوقی با قابلیت چاپ جمعی
 • مرور كاركردهاي ثبت شده ماه به ماه هر كارمند
 • گزارش لیست صورت وضعیت برای جمع بندی وضعیت حقوقی
 • گزارش وضعیت پرداختی کل حقوق برای یک کارمند با جمع بندی¬ها
گزارشات رسمی (مشاهده وگزارشات)
 • گزارش لیست بیمه برای ارائه به شعب تامین اجتماعی
 • گزارش اعلام وضعیت دیسکت ( استاندارد بیمه )
 • گزارش لیست واریزی بانک
محاسبه حقوق (ابزارهای عملیاتی و ابزارهای مدیریتی)
 • ورود کارکرد طی ماه کارمند در دو حالت تکی و گروهی
 • امکان محاسبه فیش¬های حقوقی به صورت یک به یک و جمعي
 • محاسبه اتوماتیک فیش از روی حکم و کارکرد طی ماه به صورت گروهی
سیستم باسکول سیاق