معادله حسابداری چیست؟

تاریخ انتشار: 1397/09/17

معادله حسابداری چیست؟

  معادله حسابداری به عنوان پایه و اساس سیستم حسابداری دو ورودی در نظر گرفته شده است. مجموع کل دارایی های یک کسب و کار باید برابر تمام بدهی های خود در ترازنامه باشد.
موقعیت مالی هر کسب و کار، بزرگ یا کوچک، بر اساس دو جزء کلیدی - دارایی ها و بدهی ها ارزیابی می شود. حقوق صاحبان کسب و کار یا حقوق صاحبان سهام، که به عنوان تفاوت بین دارایی ها و بدهی محاسبه می شود، یک معیار معمول دیگر است که نشان دهنده وضعیت مالی یک کسب و کار است. همچنین معادله حسابداری اولیه یا معادله ترازنامه نامیده می شود، معادله حسابداری یک نمایش ساده از این است که چگونه اجزای مهم  این سه مقدار با یکدیگر مرتبط می شوند.

در حالی که دارایی ها منابع ارزشمندی متعلق به شرکت را نشان می دهند، بدهی ها تعهدات خود را نشان می دهند. معادله حسابداری به ارزیابی اینکه آیا معاملات تجاری انجام شده توسط شرکت دقیقا در  حساب های آن منعکس شده است، کمک می کند.

فرمول معادله حسابداری

فرمول معادله حسابداری بر مبنای فرض اولیه است که صاحبان سهام، پس از حذف تمام بدهی های شرکت، یک ادعای باقیمانده در کل دارایی های یک شرکت دارند. این معادله را نشان می دهد:

سهام صاحبان سهام = دارایی ها - بدهی ها

معادله حسابداری چیست؟

هنگامی که مرتب سازی می شود، معادله فوق فرمول زیر را به ما می دهد:

دارایی = سهم سهامداران + بدهی ها

معادله فوق شایع ترین شکل معادله حسابداری است و نشان دهنده ادعای دارایی توسط بدهی و صاحبان سهام است.

علاوه بر این، یک فرم گسترش یافته معادله حسابداری نیز وجود دارد که بیشتر مولفه های صحیح فرمول را به سه حساب اصلی حساب های مالی گسترش می دهد. معادله حسابداری گسترش یافته، برای تجزیه و تحلیل عمیق ترازنامه توسط معادله زیر استفاده می شود:

دارایی = سرمایه همراه + آغاز درآمد تقسیم شده + درآمد - هزینه - سود سهام + بدهی

سیاست های حسابداری دوگانه

معادله حسابداری پایه و اساس حسابداری دو ورودی را تشکیل می دهد و یک مفهوم مختصر از یک مفهوم است که به نمایش، پیچیده، چند منظوره ترازنامه گسترش می یابد. ترازنامه مبتنی بر سیستم حسابداری دوجانبه است که دارایی های یک شرکت برابر با مجموع بدهی ها و صاحبان سهام است. اساسا، تمام استفاده از سرمایه (دارایی) را به منابع سرمایه تقسیم می کند (جایی که سرمایه بدهی منجر به تعهدات و سرمایه سرمایه منجر به صاحبان سهام می شود).

معادله حسابداری

برای یک شرکت حسابداری دقیق، هر کسب و کار تنها حداقل در دو حساب خود نمایش داده خواهد شد. به عنوان مثال، اگر یک کسب و کار وام از یک موسسه مالی مانند بانک را دریافت کند، پول قرض گرفته شده، دارایی های شرکت را افزایش می دهد و وام نیز با مقدار معادل آن افزایش می یابد. اگر یک کسب و کار با پرداخت پول نقد موارد مشمول دارایی را بخرد، منجر به افزایش موجودی (دارایی) می شود، در حالی که کاهش سرمایه ی نقدی (دارایی دیگری) را افزایش می دهد. از آنجاییکه دو یا چند حساب وجود دارد که تحت تاثیر هر معامله ای انجام شده توسط یک شرکت هستند، سیستم حسابداری به عنوان حسابداری دوبعدی نامیده می شود. این تمرین تضمین می کند که معادله حسابداری همواره متعادل باشد - یعنی مقدار سمت چپ معادله همیشه با مقدار سمت راست مطابقت دارد.

معادله حسابداری مثال محاسبه

شرکت مالی Walmart Inc. (WMT)، که پیشرو در سال مالی است، در پایان سال مالی 2018، کل دارایی ها را به ارزش 204.52 میلیارد دلار، بدهی های کل ارزش 123.7 میلیارد دلار و مجموع ارزش سهام 80.82 میلیارد دلار گزارش کرد. سهم سهام شامل سهام صاحبان سهام به ارزش 77.87 میلیارد دلار و سهام انباشته اقلیتی به ارزش 2.95 میلیارد دلار است.

محاسبه سمت راست معادله حسابداری (Equity + Liabilities) ($ 80.82 + 123.7 $) = 123.7 میلیارد دلار است که ارزش دارایی های گزارش شده توسط شرکت را نشان می دهد.

شرکت مایکروسافت (MSFT)، پیشگام فناوری، سهام دارایی های ارزشمند 258.85 میلیارد دلار، بدهی های ارزش 176.13 میلیارد و ارزش سهام 82.72 میلیارد دلار را برای سال مالی پایان سال 2018 گزارش داده است. نتیجه حاصل از جمع آوری داده های دو رقمی با ارزش دارایی گزارش شده، نشان می دهد که معادله حسابداری متعادل است و هر معامله تجاری در سوابق شرکت نمایش داده می شود.

معادله حسابداری