[…] معمول، به صورت سه ماهه است. در حالی که بسیاری از شرکت ها سود سهام را به طور منظم پرداخت می کنند، سود سهام ویژه ای وجود […]