حسابداری مالیاتی

حسابداری مالیاتی، یک ساختار روش های حسابداری متمرکز بر مالیات است، که این امر موجب ظهور صورتهای مالی دولتی شده است. حسابداری مالی بر اساس قانون درآمد داخلی اداره می شود و قوانین خاصی را که شرکت ها و افراد باید در هنگام تهیه گزارش های مالیاتی خود دنبال کنند، تعیین می کند.

حسابداری مالیاتی به قوانینی که برای تولید دارایی های مالیاتی و بدهی ها در سوابق حسابداری یک شرکت یا فرد استفاده می شود، اشاره دارد. حسابداری مالی براساس کد درآمد داخلی (IRC) به جای یک چارچوب حسابداری مانند GAAP یا IFRS مشتق شده است. حسابداری مالیاتی ممکن است، منجر به تولید یک عنصر درآمد مشمول مالیات شود؛ که از مقدار درآمد گزارش شده در صورت سود خالص یک شرکت متفاوت است. دلیل تفاوت این است که قوانین مالیاتی می توانند به رسمیت شناختن هزینه های مشخصی که معمولا در یک دوره گزارش دهی شناخته می شوند، سرعت بخشند یا تأخیر یابد. این تفاوت ها موقت هستند، زیرا دارایی ها در نهایت بهبود می یابند و بدهی ها حل می شوند، در این صورت تفاوت ها متوقف خواهند شد.

کاهش مالیات حسابداری

حسابداری مالی، ابزار حسابداری برای اهداف مالیاتی است. این برای همه – افراد، شرکت ها و سایر نهادها اعمال می شود. حتی کسانی که از مالیات معاف هستند باید در حسابداری مالی شرکت کنند. هدف از حسابداری مالیاتی، ردیابی وجوه (همچنین واریز وجه) در ارتباط با افراد و اشخاص است.

شرکت های تحت GAAPباید مجموعه ای از اصول حسابداری، استانداردها و رویه ها را پیاده سازی کنند؛ در حالی که شرکت ها حساب های مالی خود را برای همه معاملات مالی با حسابداری تلفیق می کنند. در هنگام تهیه صورتهای مالی و بدهی های مالیاتی، اقلام موجود در صورت حساب ممکن است متفاوت باشد. به عنوان مثال، شرکت ها می توانند صورت های مالی خود را با استفاده از روش FIFO اولویت بندی کنند، تا فهرست موجودی خود را برای اهداف مالی ثبت کنند، اما می توانند رویکرد LIFO را برای اهداف مالیاتی پیاده سازی کنند. روش دوم مالیات سال جاری را کاهش می دهد.

اصول مالیات در مقابل GAAP:

دو مجموعه از اصول حسابداری وجود دارد که در حسابداری استفاده می شود، باید توجه داشت این دو اصل متفاوت هستند و نباید گیج شوید. اول: اصول حسابداري مالي، دوم: حسابداري مالي يا اصول حسابداري عمومي (GAAP) است.

در حالی که حسابداری تا حدودی شامل تمام معامله های مالی است، حسابداری مالی صرفا بر مبنای آن معاملات است که بر میزان مالیات یک نهاد تاثیر می گذارد و این موارد را با توجه به محاسبۀ مناسب مالیات و آماده سازی سند مالیاتی مرتبط می کند. حسابداری مالی توسط اداره مالیات داخلی (IRS) تنظیم می شود، تا اطمینان حاصل شود که همه قوانین مالیاتیIRS مرتبط با متخصصین حسابداری مالیاتی و مالیات دهندگان فردی مورد توجه قرار می گیرند. همچنین نیاز به استفاده از اسناد و اشکال خاص، برای ارائه اطلاعات مالیاتی به صورت قانونی وجود دارد.

 

What is 'Tax Accounting'

Tax accounting is a structure of accounting methods focused on taxes rather than the appearance of public financial statements. Tax accounting is governed by the Internal Revenue Code, which dictates the specific rules that companies and individuals must follow when preparing their tax returns.

While it is also not required that a business use a tax accountant to perform these duties, it is fairly common in larger organizations due to the complexity of the records involved.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
Leave A Reply

Your email address will not be published.
Enter Captcha Here :