تماس با ما - سیاق
نرم افزار فروش خدماتی

نرم افزار فروش خدماتی

از عمده مزایای سیستم خدمات پس از فروش، یکپارچگی و قرار گرفتن آن درکنار سایر سیستم‌های قیاس مانند حسابداری و فروش می‌باشد که ماحصل آن صدور اتوماتیک اسناد حسابداری، کنترل بدهکاری و بستانکاری به لحاظ بهره‌گیری از خدمات پس از فروش، امکان گزارش‌گیری بهتر و کار روان‌تر خواهد بود .

ابزار های عملیاتی
 • امکان تعریف و ثبت هزینه های سرویس
 • فرم مرور سرویس ها برای بررسی و مرور عملکرد سیستم
 • امکان تمدید زمان گارانتی
 • امکان ثبت توضیحات سرویس کار
 • امکان ثبت حسابداری تسویه هزینه خدمات به صورت مختلف(نقدی، چکی، اقساط و...)
تعریفات پایه
 • ثبت مشخصات مشترک
 • تعریف مناطق جغرافیایی مانند استانها و شهرها با قابلیت تعیین سرویس های معتبر و نامعتبر برای هر منطقه
 • صدور کارت و شماره اشتراک و محدوده اشتراک برای مشتریان تحت پوشش
 • ثبت مشخصات کالا یا کالاهای تحت پوشش
 • ثبت دوره گارانتی
 • تعریف و گروه بندی محصولات تحت پوشش
 • تعریف سرویس‌کارها و لینک آنها به سیستم حسابداری
 • امکان صدور فاکتور‌های نصب و سرویس و ثبت اسناد مالی بطور اتوماتیک
گزارشات
 • چاپ کارت سرویس جهت ارائه به مشتری
 • گزارشات متنوع از عملکرد یک سرویسکار، سرویس های یک سرویسکار، سرویس های یک گروه از مشتریان و...
 • سرویس های یک محدوده تاریخی، سرویس های یک محصول خاص
 • امکان طراحی گزارشات متنوع با استفاده از گزارش ساز قیاس
 • گزارشات کامل از کارت سرویس های سال های گذشته و یا همه سال ها با هم بدون تغییر سال مالی
سیستم باسکول سیاق