حسابداری صندوق

1397/08/29

نکاتی درباره‌ی حسابداری صندوق

حسابداری دارای دو فرم اولیه است: تجاری(سودآور) و صندوق (غیر سودآور). هر دو دارای جنبه های مشترک هستند. با این حال، تفاوت قابل توجهی در روش های حسابداری، اهداف مدیریت و گزارش مورد نیاز بین این دو وجود دارد. قبل از بررسی این تفاوت ها، بیایید تعریف عمومی را برای یک صندوق بررسی کنیم.

 صندوق به عنوان یک نهاد مالی و حسابداری که مجموعه ای از حساب های حسابداری، پول نقد و سایر منابع مالی را همراه با تمام بدهی های مرتبط و سهام و یا تعادل های باقی مانده و تغییرات در آن، که به منظور انجام فعالیت های خاص و یا دستیابی به اهداف خاص مطابق با مقررات خاص، محدودیت ها تعریف می شود.

 شما باید صندوق های جداگانه را بر اساس مقررات، محدودیت ها تنظیم کنید. باید با آنها به عنوان واحدهای جداگانه رفتار شود. هر صندوق باید دفتر مرکزی خود را داشته باشد و باید گزارش درآمد، هزینه و گزارش های ترازنامه شخصی را ارائه دهد. در کل آنها باید برای کل سازمان گزارش شوند.

حسابداری صندوق متفاوت از حسابداری تجاری چند شرکت است. حسابداری صندوق شامل بسیاری از جنبه های حسابداری تجاری می شود.

حسابداری صندوق، یک سیستم حسابداری برای ضبط منابع است که استفاده از آن توسط اهدا کننده، مجوز حقیقی، اداره حراست یا سایر افراد، سازمان ها و یا قانون بر مسئولیت و نه سودآوری تاکید دارد و توسط سازمان های غیر انتفاعی و دولت ها مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش، یک صندوق شامل مجموعه ای از حساب های متعادل کننده خود است و هر گزارش به عنوان محدودیت محدود، به طور موقت محدود شده یا به طور دائم محدود بر اساس محدودیت های اعمال شده ارائه شده است.

حسابداری صندوق

دفترچه حسابداری نیز به صندوق های سرمایه گذاری مانند اوراق بهادار، کالاها یا املاک و مستغلات اعمال شده است. با این حال، حسابداری سرمایه گذاری یک سیستم متفاوت است که به حسابداری صندوق دولتی و غیرانتفاعی مربوط نیست.

سازمان های غیر انتفاعی و سازمان های دولتی الزامات خاصی برای نشان دادن در گزارش های مالی نشان می دهند که چگونه پول مصرف و سود حاصل نمی شود. برخلاف شرکت های سودآور از مجموعه ای از حساب های متعادل کننده خود استفاده می کنند (یا فهرست اصلی)، سازمان های غیر انتفاعی می توانند بر اساس الزامات گزارشگری مالی خود بیش از یک فهرست عمومی (یا صندوق) داشته باشند. یک حسابدار برای چنین نهادی باید بتواند گزارشاتی را درباره هزینه های و درآمد هر یک از صندوق های فردی سازمان ارائه دهد و گزارش هایی را که فعالیت های مالی سازمان را در کل بودجه آن خلاصه می کند. 

حسابداری صندوق بین دو طبقه اولیه صندوق متمایز است.  این وجوه که به طور نامحدود استفاده می شود، می تواند برای هر هدف توسط سازمان و کسانی که دارای استفاده محدود هستند صرف شود. دلیل محدودیت می تواند مختلف باشد. مثالها شامل الزامات قانونی هستند، که در آن پول تنها می تواند به طور قانونی برای یک هدف خاص مورد استفاده قرار گیرد، یا محدودیتی که توسط اهدا کننده یا ارائه دهنده اعمال می شود. این محدودیتهای اهدا کننده یا ارائه دهنده معمولا به صورت کتبی در ارتباط است و ممکن است در شرایط توافقنامه، وام دولتی، اراده یا هدیه دریافت شود. 

در صورت استفاده از روش حسابداری صندوق، سازمان می تواند منابع مالی را بین کسانی که بلافاصله برای عملیات در حال انجام در دسترس هستند و کسانی که برای اهداف معین اهدا آمده اند، را تقسیم کند. این همچنین یک پیگیری حسابرسی را فراهم می کند که تمام پول برای اهداف مورد نظر خود صرف شده است و از این محدودیت ها آزاد شده است.

سازمان های غیر انتفاعی

منابع مالی سازمان غیر انتفاعی به دو دسته اصلی، صندوق های نامحدود و محدود تقسیم می شوند. تعداد وجوه در هر رده می تواند در طول زمان تغییر کند و توسط محدودیت ها و گزارشات مورد نیاز توسط اهدا کنندگان، هیئت مدیره یا ارائه دهندگان صندوق تعیین می شود. 

بودجه های نامحدود به نام آنها نامحدود است و بنابراین سازمان ها لزوما نیازی به بیش از یک صندوق واحد ندارند، با این حال بسیاری از سازمان های بزرگ تر از چندین حساب برای کمک به آنها برای منابع نامحدود استفاده می کنند. وجوه محدود ممکن است شامل:

صندوق عمومی - این حداقل صندوق مورد نیاز برای منابع نامحدود است و مربوط به دارایی های غیر متعارف و مسئولیت های مرتبط است که می تواند در اختیار هیئت مدیره سازمان استفاده شود.

صندوق تعیین شده - دارایی هایی که توسط هیئت مدیره این سازمان برای یک هدف خاص تعیین شده اند، اما همچنان محدودیت دارند زیرا هیئت مدیره می تواند استفاده مورد نظر را لغو کند. 

وام های بازرگانی - بسیاری از سازمان های بزرگ غیر انتفاعی در حال حاضر دارای مغازه ها و سایر نقاطی هستند که در آن پول ها را از فروش کالاها و خدمات جمع آوری می کنند. سپس سود حاصل از این ها برای اهداف سازمان ها مورد استفاده قرار می گیرد.

صندوق (زمین، ساختمان و تجهیزات) - بعضی سازمان ها دارایی های غیرمستقیم و مسئولیت های مرتبط خود را در یک صندوق جداگانه از دارایی های فعلی نگه می دارند.

صندوق فعلی - بدون محدودیت - اگر سازمان دارایی های غیرمستقیم خود را در صندوق کارخانه نگه می دارد، این برای حساب های دارایی های فعلی استفاده می شود که می تواند به صورت اختیاری از هیئت مدیره سازمان استفاده شود.

حسابداری صندوق