ايجاد تفصيل، مركز هزينه و پروژه و نحوه ي ارتباط آن با حسابهاي معين

براي ايجاد گروه تفصيل، مركز هزينه و پروژه به صورت زير اقدام نمائيد:


ابتدا از زير سيستم حسابداري بر روي تعريف تفصيلها كليك نمائيد .در فرم باز شده بر روي تفصيلي شناور كليك نموده(1)، سپس با كليك كردن بر روي گزينه اضافه(2) ، نام گروه تفصيل خود را در فيلد نام وارد كرده(3) و گزينه ي" تاييد" را بزنيد.


ب


براي تعريف تفصيل (زير مجوعه گروه تعريف شده) بر روي گروه تعريف شده كليك نموده،(1) گزينه ي"اضافه" را بزنيد، نام تفصيل را در فيلد مورد نظر وارد نموده(2) سپس برروي گزينه ي "تاييد" كليك نمائيد.(3)نكته : حتما بايد حساب تفصيل، مركز هزينه، پروژه در سطح سوم ليست درختي ايجاد شود تا قابل استفاده باشد.براي تعريف پروژه و مركز هزينه هم دقيقا همانند تفصيل اقدام نمائيد.


ارتباط حساب معين با تفصيل، مركز هزينه و پروژه:


ابتدا از سر فصل حسابها بروي معين مورد نظركليك نمائيد تا جدول سمت راست نمايان گردد.(1) به ترتيب با كليك بر روي گزينه هاي "تفصيل ، مركز هزينه و پروژه"(2) گروه تفصيل مورد نظر را تيك دار نموده(3) و برروي دكمه ذخيره كليك نمائيد.(4) براي عدم ذخيره تغييرات بروري ابطال كليك نمائيد(5)