جهت تهيه‌ي ديسكت ماليات و گزارش از آن چگونه بايد اقدام نمود؟

موضوع ماليات كسر شده از حقوق پرداختي پرسنل عطف به قواعد جدول مالياتي به واسطه فايلي كه به عنوان اصطلاحاً ديسكت مالياتي شناخته مي شود لازم است به اداره ماليات گزارش شود.

در گذشته نه چندان دور اين فايل بر روي ديسكت يا سي دي قرار داده و به اداره ماليات فرستاده مي شد ولي در حال حاضر از طريق سايت اداره ماليات مي توان آن را بارگذاري نمود.

نكته مهم:

نحوه اعلام و مبالغ اعلامي به تنظميات نرم افزار مربوط است و لازم است پس از تهيه ديسكت واحد مالي مشتري راساً صحت مبالغ و كسر شده ها را كنترل كند. بديهي است نرم افزار به عنوان يك ابزار ضامن عملكرد درست كاربر نخواهد بود و با توجه به قوانين كشور در اين خصوص مسئوليت صحت گزارش و ديسكت ارسالي با كاربر نرم افزار است.

پس قبل از ارسال به واسطه گزارشات و محتوي فايل صحت گزارش را از مدير مالي شركت خود تاييد بگيريد.

براي تهيه ي ديسكت ماليات ابتدا فرم صورتخلاصه را انتخاب نمائيد.

صورت خلاصه ليستي از فيشهاي حقوقي است به انتخاب ما كه براي آنها قصد صدرو ديسكت يا فايل ماليات را داريم. نحوه تهيه صورت خلاصه را در راهنماي مربوط به خود ببينيد.

صورت خلاصه هر ماه معمولا شامل تمام فيش هاي حقوقي آن ماه است ولي الزاماً ممكن است اينگونه نباشد.صورت خلاصه ي ماه مورد نظر را ايجاد و سپس ديسكت ماليات را انتخاب نمائيد.


در پنجره‌ي باز شده، ابتدا سر برگ اطلاعات ريز حقوق را انتخاب نمائيد و سپس روي دكمه‌ي بازخواني تنظيمات پيش فرض كليك نموده و نهايتاً روي دكمه‌ي ذخيره‌ي تنظيمات كليك نمائيد تا تنظيمات براي شما ذخيره گردد.


اكنون به سربرگ اول بازگشته و روي دكمه‌ي محاسبه‌ي اطلاعات مالياتي كليك نموده تا نرم افزار ليست ريز حقوق و دستمزد محاسبه شده كارمندان را به شما نمايش دهد.


با انتخاب سر برگ ليست اطلاعات پرسنل مي توانيد جزئيات اطلاعات پرسنل را نيز مشاهده نمائيد.