تسریع ثبت صورتحساب‌های فروش در سامانه مودیان

تاریخ انتشار: 1402/12/27

اطلاعیه شماره (۲۶) مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در اطلاعیه شماره (۲۶) که در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ منتشر شده در خصوص ثبت صورتحساب های فروش در سامانه مودیان اعلام می دارد: صورتحساب‌های صادر شده توسط فروشنده که در سامانه مودیان به ثبت شده باشد، با رعایت مقررات موضوع ماده (۹) مورد قبول بوده و مشمول رسیدگی نخواهد بود اما صورتحساب‌های خارج از سامانه مودیان مشمول حسابرسی هستند.

فروشندگان باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر صورتحساب فروش به صورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تایید نکند، فروش نقدی تلقی خواهد شد و در صورت عدم تایید صورتحساب تا ۱۴۰۳/۰۱/۳۱، فروشنده نه تنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب، مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صدور صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه، از حد مجاز ماده (۶) دوره جاری وی کسر خواهد شد. همچنین اگر فروشنده در نقش حق العملکار صورتحساب فروش صادر نماید، تا زمانیکه ثبت در سامانه مودیان به تاخیر انداخته شود و آمر هم صورتحساب را تایید نکند، فروش انجام شده به عنوان فروش حق العملکار محاسبه شده و موجب کسر از حد مجاز حق العملکار خواهد شد.

تسریع در ثبت صورتحساب های فروش

مودیان مالیاتی