برگزاری وبینار رایگان سامانه مودیان (قوانین و مقررات و راهبری سامانه مودیان قیاس)

تاریخ انتشار: 1402/04/06

وبینار رایگان

سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

(قوانین و مقررات و راهبری سامانه مودیان قیاس)

ویژه مدیران مالی و حسابداران شرکت ها

چهارشنبه 14 تیر 1402

ساعت 11:00- 13:00

مدرس: مهدی نجفی

مدرس آموزش نرم افزار سامانه مودیان قیاس: حسین قاسمی

برگزارکننده: شرکت راهکار نوین سیاق با همکاری شرکت پردازش سپهر مالی کده

ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر

61952 داخلی 600

مودیان مالیاتی