دوره آموزشی صفرتاصد پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

تاریخ انتشار: 1402/02/13

دوره آموزشی 

صفرتا صد پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 

ویژه مدیران مالی و حسابداران شرکت ها 

با همکاری شرکت قیاس

در تاریخ یکشنبه 17 اردیبهشت 1402

هتل المپیک

جهت اطلاعات بیشتر شماره تماس:

02188893060 داخلی 109 

09013725237

 

مودیان مالیاتی