ایجاد تغییرات جدید در سامانه مودیان

تاریخ انتشار: 1403/02/01

خروجی اکسل کارپوشه در سامانه مودیان تغییراتی داشته است

یکی از مشکلاتی که خریداران در سامانه مودیان با آن روبه رو بودند این موضوع بود که فروشنده از حدمجاز موضوع ماده (۶) سامانه مودیان عیور کرده یا خیر؟ ساز و کار سامانه مودیان برای فهمیدن این موضوع تاکنون بدین صورت بود که خریدار در موقع تایید صورتحساب های خرید خود با پیامی از سوی سامانه روبه رو می شد که براساس آن به خریدار این هشدار داده می شد که فروشنده از حد مجاز موضوع ماده (۶) سامانه مودیان عبور کرده و در صورت تایید چنین صورتحساب هایی، اعتبار مالیاتی به این قبیل صورتحساب ها تعلق نخواهد گرفت.

در به روز رسانی جدید سامانه مودیان گویا در قسمت گزارش اکسل خروجی خریدها یک ستون جدید اضافه شده که در این ستون وضعیت فروشنده از نظر عبور از حد مجاز مشخص شده است. لذا در تغییرات جدید با دو اصطلاح عدول و عدم عدول وضعیت حد مجاز فروشنده روشن شده. برهمین اساس عدول به معنای عبور از حدمجاز فروش بوده و عدم عدول به معنای این می باشد که فروشنده از حدمجاز فروش عبور نکرده است.
 

نرم افزار حسابداری بازرگانی قیاس
نرم افزار حسابداری بازرگانی قیاس
مودیان مالیاتی