چگونگی تهیه صورت جریان وجوه نقد

تاریخ انتشار: 1398/11/16

چگونگی تهیه صورت جریان وجوه نقد

 

اهمیت صورت جریان وجوه نقد

یک شرکت ممکن است بازدهی داشته باشد و سودآور به نظر برسد، اما مجموعه ی آهسته از فروش صورتحساب می تواند توانایی تعهدات مالی را مختل سازد. تخلفات در پرداخت به کارکنان، فروشندگان و سایر طلبکاران می تواند شرکت را از نقطه ی کسب و کار خارج کند. برای گرفتن یک تصویر از جریان نقدی خود در طی یک دوره مشخص از زمان، یک صورت جریان از وجوه نقد ایجاد کنید.

یک نگاه به گذشته در طی یک دوره خاص از زمان (معمولا سه ماهه) شما را برای پرداخت صورت حساب به صورت نقد در آینده قادر می سازد.

ایجاد یک تصویر از جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد تغییرات پول نقد را نشان می دهد(از جمله موجودی حساب بانکی خود و سرمایه گذاری کوتاه مدت که شما به راحتی می توانید آن را به پول نقد تبدیل کنید). صورت جریان وجوه نقد منعکس کننده ی فعالیت های یک کسب و کار است.

فعالیت های عملیاتی: جریانی از فعالیت های عملیاتی شامل درآمد حاصل از فروش محصولات ویا خدمات، بهره و سود سهام را که کسب و کار دریافت می کند، و دیگر وجوه دریافتی را نشان می دهد. خروج از فعالیت های عملیاتی شامل هزینه حقوق و دستمزد (به عنوان مثال دستمزد، مزایا و مالیات اشتغال)، پرداخت به تامین کنندگان و فروشندگان، هزینه های پیش رو(به عنوان مثال اجاره، خدمات شهری، بیمه، و غیره)، مالیات بر درآمد و مالیات های دیگر از کسب و کار و عملیات دیگر مربوط به پرداخت نقدی.

فعالیت های سرمایه گذاری: خروجی از فعالیت های سرمایه گذاری شامل خرید و فروش از دارایی های موجودی کسب و کار، پرداخت از وام که کسب و کار ایجاد کرده و فروش که در دوره عادی از کسب و کار دریافت کرده است. خروج شامل خرید تجهیزات از سرمایه و وام هاییست که شرکت ایجاد می کند.

فعالیت های تامین مالی: جریان نشان دهنده پولی است که قرض گرفته شده و درآمد حاصل از فروش اوراق بهادار شرکت می باشد. خروج بدهی و سود سهام پرداخت شده است.

صورت جریان وجوه نقد

دو راه برای ایجاد صورت جریان وجوه نقدی وجود دارد:

روش مستقیم:

این بخش اقدامات خاص سرمایه و جریان فعالیت های عملیاتی را نشان می دهد. اساساً، این روش پول صرف شده را از پول دریافتی کم می کند. روش غیر مستقیم: این روش پیچیده تر است. با درآمد خالص و عوامل در کاهش ارزش شروع می شود. روش انتخابی شما به اطلاعات مورد نیاز از صورت جریان وجوه نقدی بستگی دارد.

ایجاد صورت جریان وجوه نقدی

برای ایجاد یک صورت جریان وجوه نقد به صورت دستی، درآمد و هزینه های خود را در هر یک از سه دسته ای که در بالا بحث شد بررسی کنید. از صفحه گسترده خود ساخته و یا قالب سازماندهی داده ها در صورت جریان وجوه نقد استفاده کنید( شما می توانید یک الگوی صورت جریان وجوه نقد را بطور رایگان دانلود کنید). اساساً نوشته های شما نشان دهنده ی پول نقد دریافتی و خروجی در هر ماه می باشد.

حتی بطور ساده تر، شما می توانید صورت جریان وجوه نقدی را بر اساس یک سیستم حسابداری صدا مانند QuickBooks ایجاد کنید. پس از ثبت درآمد و هزینه ها به صورت منظم، نرم افزار حسابداری اطلاعات مورد نیاز برای ایجاد خودکار صورت جریان وجوه نقدی را دارد بدون اینکه وارد کردن هریک از آیتم های درآمد و هزینه های فعالیت های کسب و کار نیاز باشد.

بررسی و طراحی جریان وجوه نقد

نگاهی به سه ماه گذشته در دانستن چگونگی هزینه شدن مبالغ و روند فعالیت های کسب و کار مفید است. به همان اندازه نگاه به آینده برای مطمئن شدن در دست داشتن منابع مالی برای تعهدات آینده مهم است. هزینه های آینده شما چیست؟ برنامه ی شما برای بازدهی در آینده چیست؟ باز هم ، نگاه به آینده برای یک دوره ی خاص، مانند سه ماهه ی بعدی یا سال آینده و استفاده از اطلاعات ثبت شده در دفتر برای ایجاد پیش بینی برای آینده.

پیش بینی به شما در گرفتن تصمیمات کمک می کند، مانند قطع هزینه ها اگر مقدار هزینه های خروجی در مقایسه با درآمد ورودی بیشتر است، یا به دنبال یک راه کوتاه مدتِ افزایش سرمایه است اگر پول نقد برای پرداخت صورتحساب های پیش رو کافی نیست. بار دیگر، نظارت بر پیش بینی ها بررسی فعالیت های کسب و کار برای تنظیم فعالیت ها به شما بستگی دارد.

نتیجه گیری

وجه نقد برای شناور نگه داشتن شرکت شما ضروری است. اطمینان حاصل کنید که یک درک خوب از اینکه پول شما کِی و از کجا می آید، دارید و همچنین پول خود را کجا صرف کرده اید، بنابراین شما می توانید به تعهدات مالی خود عمل کنید. از صورت جریان وجوه نقد و همچنین پیش بینی جریان نقدی استفاده کنید تا موضع شرکت در پول نقد موجود مشخص باشد. اگر شما درباره ی ایجاد و یا درک صورت جریان وجوه نقد و پیش بینی جریان نقدی هرگونه نگرانی دارید، با یک CPA یا متخصصین مالی ماهر کار کنید.

 

صورت وجوه نقد