تماس با ما - قیاس
بسته حقوق دستمزد پیشرفته قياس بسته حقوق دستمزد پیشرفته قياس

بسته حقوق دستمزد پیشرفته قياس

قوانین کار به صورت جداگانه تصویب می‌شوند و دستخوش تغییرات هستند و در محاسبه حقوق و دستمزد علاوه بر توافقات بین کارفرما و پرسنل و عملکرد طی ماه پرسنل، آیین نامه های داخلی سازمان و عامل های دیگر به صورت همزمان ساختار محاسبه و پرداخت حقوق را شکل می‌دهند که ایجاد این هماهنگی پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. این قواعد در صورت بالا بودن تعداد پرسنل و متعدد بودن قواعد پرداخت، به دلیل پیچیدگی زیاد به شکل دستی غیرقابل محاسبه‌ی دقیق خواهد شد. و این دقت در محاسبات در صورت عدم وجود نرم افزار ممکن است توجه کارفرما را جلب نکند.

شماره تلفن قیاس

فعلا پرسشی در مورد این محصول، ثبت نشده است.

برای ثبت پرسش جدید خود، بروی ثبت پرسش، کلیک نمایید.