نحوه محاسبه سنوات کارکنان سال 1402

تاریخ انتشار: 1402/11/29

حق سنوات یا پاداش پایان خدمت، یکی از مزایایی است که به صورت اجباری به کارگران تعلق می‌گیرد و کارفرما موظف است در هر شرایطی آن را به کارگران پرداخت کند. این حق، معمولاً هنگامی که کارگر از کار خود فارغ می‌شود، مانند بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، استعفا و موارد ویژه دیگر، به وی تعلق می‌گیرد. میزان این پاداش معادل یک ماه حقوق ثابت آخرین دوره کاری کارگر است. این اقدام از سوی وزارت کار و تعاون به منظور تسهیل در مواجهه با فرسایش و کاهش توانایی کارگران در طول زمان بوده و در ماده ۲۴ قانون کار تنظیم شده است.

در روزهای پایانی سال 1402، بررسی حق سنوات می‌تواند دید کارفرمایان و کارکنان را نسبت به حقوق قانونی خود مشخص کند. در این مقاله تمام نکات قانونی مرتبط با حق سنوات را با یکدیگر بررسی می‌کنیم.

حق سنوات چیست؟

قانون کار در ماده ۲۴ از مزایایی در پایان خدمت که می‌تواند پایان قرارداد هم باشد نام برده است که به جهت جبران فرسایش ناشی از کار است و با عنوان سنوات پایان خدمت نیز از آن نام برده می‌شود. بسیاری از کارکنان مشمول قانون کار در پایان هر سال مبالغی اضافه‌تری نسبت به ماه‌های قبل دریافت می‌نمایند اما واقعا درصد کمی از آنان هستند که می‌دانند که تفکیک این مبلغ اضافه به چه صورتی است.

یکی از موارد محاسبه حقوق و دستمزد در پایان سال این مبلغ اضافه‌تر که همان سنوات یا مزایای پایان خدمت است که برای کارکنان در نظر گرفته می‌شود. درست است که در قانون ذکر شده که برای کارگرانی با کار یک سال یا بیشتر یک ماه مزد ثابت به عنوان سنوات تعلق می‌گیرد، اما در واقع به هر شخصی حتی با یک روز کار هم به همان نسبت سنوات تعلق خواهد گرفت.

تفاوت حق سنوات و پایه سنوات چیست؟

 
  • پایه سنوات:

“پایه سنوات” عبارت است از مبلغی که به صورت ماهیانه به حداقل حقوق کارگرانی که بیش از یک سال در یک مجموعه مشغول بوده‌اند یا با یک کارفرما همکاری داشته‌اند و در واقع سال دوم همکاری خود را آغاز کرده‌اند تعلق میگیرد. این مبلغ هر ساله از طرف شورای عالی کار تعیین می‌شود و به عنوان جبران کمبود حقوق به کارگرانی که حداقل دستمزد را می‌گیرند پرداخت می‌شود. جالب است بدانید که پایه سنوات در سال های 1401 و 1402 بدون تغییر و معادل ماهیانه 210 هزار تومان (روزانه 7 هزار تومان) بود.

بسیاری از افراد حتی اشخاصی که نسبت به این موارد اطلاعات نسبی دارند، در مواقع زیادی سنوات پایان خدمت را با پایه سنوات اشتباه می‌گیرند و در محاسبه حقوق و دستمزد دچار اشکال می‌شوند. 

  • سنوات پایان خدمت یا حق سنوات:

سنوات پایان خدمت به  همه افراد حتی با یک روز کارکرد تعلق خواهد گرفت. در صورتی که پایه سنوات برای افرادی خواهد بود که حداقل یک سال در یک کارگاه کار نمایند و هرساله به ازای کار در همان کارگاه پایه سنوات آنان افزایش می‌یابد. در صورتی که کارگاه محل کار خود را عوض نمایند دیگر مشمول دریافت پایه سنوات نخواهند بود و با شروع در کارگاه جدید محاسبات از نو و بر اساس آخرین حقوق دریافتی و بر اساس کارکردی که در کارگاه جدید داشته اند، محاسبه و پرداخت خواهد شد. در صورتی که حتی شخص به کارگاهی که قبلا در آن مشغول به‌کار بوده، برگردد، به دلیل اینکه قبلا حق سنوات خود را از آن کارگاه دریافت کرده، لذا محاسبات از شروع به‌کار جدیدش انجام خواهد شد.

سنوات پایان خدمت شامل چه افرادی می‌شود؟

 

تمام کارگاه‌هایی که شامل قانون کار هستند باید در هنگام پایان کار کارگران با مجموعه یا پایان سال کاری، حق سنوات آن‌ها را متناسب به میزان کارکردشان پرداخت کنند. حتی اگر کارگری کمتر از یک سال سابقه کار داشته باشد هم، به نسبت تعداد روزهای کاریش، سنوات می‌گیرد. برای اینکه درباره عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲ نیز بدانید، مقاله «نحوه محاسبه عیدی کارمندان سال 1402 طبق قانون کار + مثال» را مطالعه کنید.

با توجه به این که بسیاری از شرکت‌ها سنوات را به صورت یک‌جا در زمان بازنشستگی یا پایان همکاری تسویه می‌کنند، داشتن سنوات پس‌انداز خوبی برای روزهای بازنشستگی است.

فرمول محاسبه سنوات

فرمول محاسبه سنوات کارگران در سال 1402 و سال های پیش‌رو به‌صورت زیر است:

سنوات = تعداد ماه های کارکرد * 12 (ماه  / حقوق پایه)

این فرمول برای کارگرانی است که روزهای کاری ایشان به صورت ماهانه در دسترس است، در ادامه فرمول محاسبه سنوات کارگران به صورت روزانه آمده است که درست‌ترین فرمول محاسبه است:

سنوات = تعداد کل روزهای کارکرد * (۳۶۵ روز / آخرین حقوق پایه)

 

محاسبه حق سنوات
محاسبه حق سنوات

مثال :

فرض کنیم شخصی بر اساس آخرین حکم حقوقی، حقوق پایه 70.000.000 ریالی را دریافت می‌کرده:

محاسبات حق سنوات برای کارکرد 5 سال:   با این حساب اگر همه سال‌ها 365 روز بوده باشد، کل کارکرد فرد 1825 روز است:

(70.000.000 / 365) * 1825 = 350.000.000 ریال

محاسبات حق سنوات برای کارکرد 1 سال:

(70.000.000 / 365) * 365 = 70.000.000 ریال

محاسبات حق سنوات برای کارکرد 3 ماه: فرض کنیم ماه‌های کارکرد 30 روزه بوده، لذا فرد 90 روز کارکرد داشته:

(70.000.000 / 365) * 90 = 17.260.274 ریال

نکات مهم در محاسبه سنوات

چنانچه قرارداد فردی بیش از یکسال باشد و در پایان هر سال سنوات آن سال پرداخت گردد، اما به دلیل آنکه در قانون محاسبه سنوات را با آخرین مزد ثابت ذکر کرده، پس سنوات‌های پرداختی تا آن زمان علی‌الحساب تلقی شده و کارفرما موظف به پرداخت مابه تفاوت سنوات بر اساس آخرین مزد ثابت با سنوات‌های پرداختی در پایان هر سال می‌باشد.

فرمول محاسبه حق سنوات در صورتی که کارفرما در تاریخ‌های قبلی حق سنوات را پرداخت کرده باشد، به عنوان مثال در انتهای هر سال، حق سنوات کارگران را پرداخت کرده باشد، پرداختی علی الحساب بوده و باید از طریق فرمول زیر محاسبات انجام شود:
 

فرمول محاسبه سنوات
فرمول محاسبه سنوات

بدیهی است اگر در پایان هر سال سنواتی پرداخت نشده باشد، در پایان مدت قرارداد کل سنوات‌های هر سال بر اساس آخرین مزد ثابت باید به وی پرداخت گردد.

اگر کار فردی در کارگاهی به صورت مستمر نباشد یعنی حکم پایان کار خورده باشد و در زمان قبلی سنوات را دریافت نموده باشد، پس از بازگشت به آن کارگاه سنوات قبلی وی در محاسبات دخیل نبوده و باید روزهای کارکرد در حکم جدیدش در محاسبات لحاظ گردد.
 

آیا به سنوات مالیات تعلق می‌گیرد؟

حق سنوات در صورتی که کل مبلغ در پایان قرارداد پرداخت شود و هم‌زمان کارمند با شرکت تسویه حساب کند، مبلغ پرداختی شامل مالیات نمی‌شود. اما اگر پس از دریافت حق سنوات، همکاری ادامه داشته باشد، این مبلغ شامل مالیات می‌شود. به عنوان مثال اگر هر ساله حق سنوات پرداخت شود، مالیات به حق سنوات تعلق خواهد گرفت.

نحوه محاسبه پایه سنوات

محاسبه سنوات بر اساس جدول ارائه‌شده و به‌صورت ماهیانه محاسبه می‌شود که در صورت یک‌ساله بودن سابقه کار از آن استفاده می‌شود؛ اما در سال‌های پس از تطبیق با توجه به درصدهایی که شورای عالی کار اعلام می‌کند افزایش می‌یابند. در سال 1402 میزان سنوات را به‌صورت زیر محاسبه می‌کنند:

 

(تعداد روزهای کاری ماه×70.000) + حقوق پایه ماهانه اعلام‌شده در سال جاری =حقوق پایه ماهانه در سال دوم


 

منظور از مزایای مستمر و غیر مستمر چیست؟

هر فرد شاغل ممکن است علاوه بر مزدی که به او تعلق می‌گیرد مبالغی را (نقدی یا غیر نقدی) از کارفرما دریافت کند. این پرداخت‌ها یا مزایا به دو گروه مستمر و غیرمستمر تقسیم می‌شوند.

پرداخت‌ها و مزایای مستمر پرداخت‌هایی هستند که ماهانه به پرسنل اختصاص داده می‌شود و در حکم حقوقی هم ذکر می‌شوند مزایای مستمر شامل مزایای نقدی و غیر نقدی است. مزایای غیر مستمر مزایایی هستند که بنا بر مناسبت خاص یا کارکرد خاص ممکن است به پرسنل اختصاص یابد. این موارد از طریق نرم‌افزار حقوق و دستمزد قیاس به راحتی و با دقت قابل محاسبه است.

برخی از مزایای مستمر عبارتند از: حق اولاد، حق مسکن ،حق ایاب و ذهاب، فوق‌العاده‌ هاى بدى آب و هوا، محرومیت از تسهیلات زندگى، محل خدمت، اشتغال خارج از مرکز، مرزی، شرایط محیط کار، نوبت کاری، کشیک، جذب

برخی از مزایای غیر مستمر عبارتند از: اضافه کار، پاداش انجام کار، عیدی، پاداش آخر سال، هزینه تهیه لباس، هزینه‌های پرداختی بابت درمان و معالجه، بهره وری، خسارت اخراج، فوق العاده مسافرت مربوط به شغل، بازخرید خدمت، بازخرید مرخصی

مواردی که در بخشنامه شورای عالی کار در مورد پایه سنوات

در ادامه به بررسی چند بند مهم از بخشنامه شورای عالی کار در رابطه با پایه سنوات می‌پردازیم:

  • پایه سنوات شامل دانشجویان و دانش‌آموزانی که مشاغل تابستانی دارند نمی‌شود.

  • پایهٔ سنوات با سنوات خدمت (پاداش پایان کار) متفاوت است و طبق ماده ۲۴ کارفرما موظف است معادل آخرین حقوق کارگر را به‌عنوان پایان کار به وی بپردازد.

  • در سال 1402 میزان پایه‌ی سنوات 70,000 ریال است که به صورت روزانه به حساب کارگران منظور می‌شود.

  • تعویض کارفرما ربطی به سنوات ندارد و کارفرمای جدید نیز موظف است سنوات کارگرانی را که یک سال است مشغول به کارند بپردازد.

  • به کارگران فصلی نیز با توجه به میزان کارکردشان سنوات تعلق می‌گیرد و برای محاسبه این میزان سنوات باید به تبصره‌هایی که در این زمینه وجود دارند مراجعه کنید.

  • اگر سال 1402 چهارمین سال کار یک کارگر باشد علاوه بر پایه سنوات این سال مبلغ سال‌های دیگر نیز به‌حساب وی به‌صورت تصاعدی منظور می‌شود.

 در انتها نیز به خاطر داشته باشید که پایه سنوات بیشتر جنبه انگیزشی برای کارگران دارد و شما با پرداخت به‌موقع این مبلغ می‌توانید در بهبود کیفیت کار کارگران شریک باشید؛ یکی دیگر از دلایل پرداخت پایه سنوات ایجاد تمایز در میان کارگران با سابقه و تازه‌کار است.
محاسبه حق سنوات
محاسبه حق سنواتکلام آخر

حق سنوات یکی از مزایای مهم برای هر کارگری می‌باشد چرا که هم مشمول کسورات نیست و هم محدودیت پرداختی ندارد و همچنین با آخرین مزد محاسبه می‌گردد و مشمول گذر زمان خواهد بود؛ علاوه بر آن برای کارفرمایان نیز به دلیل قابل قبول بودن هزینه و استفاده از آن در زمان رسیدگی مالیاتی، پرداختی خوبی تلقی می‌گردد.

به همین دلیل محاسبه دقیق و پرداخت به موقع سنوات از ضروریات کسب و کار شماست. شما با خرید نرم‌افزار حسابداری قیاس به آسانی این امر را انجام دهید، می‌توانید برای خرید و دریافت مشاوره با کارشناسان ما در قیاس تماس بگیرید.

 

حق سنوات