اطلاعیه جهت اجرا برای سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۳

تاریخ انتشار: 1403/01/20

باتوجه به اطلاعیه ماده ۲۷۲ ق م م موضوع افزایش حد نصاب الزام تهیه و ارایه صورتهای مالی درسال ۱۴۰۳، کلیه اطلاعیه های ماده ۲۷۲ ق.م.م جهت اجرا برای سنوات ۱۳۹۶ لغایت ۱۴۰۳درجدول زیرخلاصه شده است.

 

اجرای سنوات 1396 تا 1403
حق سنوات