وبلاگ مدیریت هزینه در سازمان (قسمت چهارم)

مدیریت هزینه در سازمان (قسمت چهارم)

1397/04/31

مدیریت هزینه در یک سازمان، طرح پروژه یک سند زندگی است، بنابراین برآورد هزینه، برنامه ریزی، و خطرات تغییر می کند.

- به روز رسانی ها از طریق چرخه عمر برنامه بر اساس نقاط بازبینی انتقادی صورت می گیرد.

• اصلاح تعریف برنامه، نقاط عطف / ​​بررسی سالانه، مذاکرات قرارداد، بلوغ برنامه

- واقعیت های بودجه یا ادغام اطلاعات برنامه عملکرد واقعی بخش مدیریت

- به روز رسانی مداوم سریع و داده های مداخله دفاع از برنامه در طول زمان و تعیین هزینه / برنامه / خطرات سریع به سرعت

آثار برنامه رفع شده به راحتی قابل دفاع هستند:

- به عنوان پروژه بلوغ و حرکت از طریق مراحل چرخه عمر، هزینه های برآورد شده، برنامه ها، و خطرات با واقعیات جایگزین می شوند.

- به روز رسانی مصنوعات (برآورد، برنامه ریزی، خطرات) باید مطابق باشد.

با روند شرح داده شده در بخش قبلی مستندات به طور کامل باید به عنوان مصنوعات اصلی باشد.

انگیزه:

مدل مالکیت کل:

- مدیران برنامه، سازمان، و موفقیت برنامه همه مرتبط هستند.

- موفقیت مشترک، شکست مشترک

جایزه های پولی:

- در برابر مشارکت تلاش تیم فردی جایزه تیم انگیزه تضمین موفقیت برنامه

- جایزه معوق برای PM / مدیریت

• تخفیف پاداش / جبران خسارت تا بعد از یک نقطه عطف موفق برنامه

• معیارهای ورود به سیستم و خروج از برنامه، اجرای معمول برنامه را از بین می برد.

موفقیت فقط برای تصمیمات کوتاه مدت است.

 انگیزه های غیر پولی

- مشارکت مجدد PM در ظرفیت نظارت (سطح سازمانی) به عنوان شرطی از نقش شغلی

• هیئت مدیره کنونی و آینده PM برای بررسی برنامه ها

o مالکیت را در سطح سازمانی تشویق می کند.

o حذف PM ها تنها با توجه به موفقیت تنها برای مدتی طول می کشد.

• پیشگامان آینده علاقمند به موفق شدن در کسب هستند، زیرا ممکن است آنها جانشین معاون فعلی شوند.

- این رویکرد تیمی یا همکاری در هر دو برنامه و سطح سازمانی، موفقیت همه برنامه ها افزایش خواهد یافت.

 

– Program managers, organization, and program success all linked

– Shared success, shared failure

Monetary awards

– Team bonus ensures program success by incentivizing team effort versus individual contributions

– Deferred bonus for PM/Management

• Deferring bonuses/compensation until after a successful program milestone

• Clear entrance and exit program criteria will eliminate the common practice of executing program success for only near term decisions

Non-Monetary Incentives

– PM’s participation in an oversight capacity (enterprise level) as a condition of a job role

• Corporate board of current and future PM’s to review programs o Encourages ownership at the enterprise level o Eliminate PMs focusing on success for his/her tenure only

• Future PMs have a vested interest in the successful of the acquisition, because they may be the successor to the current PM

مدیریت هزینه
نرم افزار فروشگاهی قیاس شاپ

نرم افزار مالی

نرم افزار حسابداری قیاس در راستای ارائه محصولات خود جهت مکانیزه کردن اداره یک کسب و کار فروشگاهی و
بسته نرم افزار خدماتی قیاس

بسته نرم افزار خدماتی قیاس

امروزه امکان صدور فاکتور خرید و فروش در فرآیند فروش مجموعه هایی که انواع خدمات را به مشتریــان ارائه
نرم افزار حقوق و دستمزد

نرم افزار حقوق و دستمزد

امکان محاسبه اتوماتیک فیش های حقوقی بصورت یک به یک و گروهی و گرفتن انواع گزارشات قانونی از مزایای اس
نرم افزار حسابداری

نرم افزار مالی

نرم افزار 6 سطحی نرم افزار حسابداری قیاس به همراه تفصیل شناور با تمام قواعد و انتظارات حرفه ای و برا