وبلاگ مدیریت هزینه در سازمان (قسمت سوم)

مدیریت هزینه در سازمان (قسمت سوم)

1397/04/30

مدیریت هزینه و تیم برنامه نویسی:

- تحلیلگران بودجه

- تحلیلگران مالی

- متخصصان قرارداد

بر اساس برنامه و برآورد از برنامه ریزی:

برای تعیین نیازهای مالی را از طریق تخصیص وتوسط سال مالی

تسلیم بودجه سالانه، بودجه

محدودیت ها و واقعیت های اعدام

با مدیریت هزینه می تواند تخمین هزینه را تحت تاثیر قرار دهد

به روز شده برای نشان دادن پیشرفت و تغییر دادن کنترل

کنترل تیم

- Master یکپارچه برنامه ریزان

- تحلیلگران مدیریت هزینه (ارزش) مدیریت شده

- تحلیلگران مدیریت ریسک

مکانیسم برای پیگیری و تجزیه و تحلیل عملکرد برنامه واقعی:

- برنامه کارشناسی ارشد مجتمع

• برای فعالانه نگهداری و مدیریت برای اطمینان از اتمام به موقع مورد استفاده است.

• توجه به مسیر بحرانی و اقلام خطر برای مدیریت هزینه بالقوه و برنامه ریزی رشد به طور موثر

- مدیریت ارزش کسب شده

محاسبه هزینه ها و زمان بندی واریانس ها، EAC ها و معیارهای برنامه به دست آمده را ارائه می دهد.

• معتبر است که خط مشی برنامه کافی است و واقع گرایانه تمام کارهای مجاز را نشان می دهد.

- مدیریت ریسک

• خطرات شناخته شده، اولویت بندی شده و ردیابی می شوند.

• برای برنامه ریزی مناسب و مدیریت خطر و فرصت ها اطمینان از برنامه ریزی

مشکلات احتمالی

جدا کردن فرآیندهای فردی که توسط سازمان های جداگانه ای با محدودیت انجام می شود.

فعل و انفعالات انطباق نقشه کار بین آثار کاری حتی با داده های مشترک

منابع

انسجام محصول

درک متقابل از تمام الزامات، پارامترهای فنی و خطرات

هنگامی که فعالیت ها تکمیل می شوند، اطلاعات به صورت پیوسته منتقل می شود (سیستم مهندسی برای برآورد هزینه در فرآیند بودجه)

تحلیلگران هزینه ممکن است به طور کامل با درک آنچه که به دست آمده، به روز رسانی برآورد ارزش نشان دهنده هزینه بپردازند.

تیم کنترل تمایل به شروع برنامه های نظارت بدون دانش کافی خطرات دوره ای

مدیریت هزینه تکراری است؛ زمانی که مفاهیم اساسی عواملی را تغییر دهند.

برای پاسخ دادن به این تغییرات، تصفیه شده و به روز شود.

 

Separate individual processes performed by separate organizations with limited interactions

Inconsistency of work mapping between work artifacts even with shared data resources

Inconsistency of work product maturity

Assumed mutual understanding of all requirements, technical parameters and risks

Information is passed on sequentially when activities are completed (system engineering to cost estimating to the budget process and finally to the PM)

Cost Analysts may update the estimate without fully understanding what the earned value represents

Control team tends to start monitoring programs without adequate knowledge of risks

مدیریت هزینه
بسته نرم افزار جامع قیاس

بسته نرم افزار جامع قیاس

زمانی که شما یک شرکت بازرگانی را راه اندازی نموده تمام تمرکز خود را بر روی پیشرفت و گسترش آن قرار می
نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند عملیات در جریان وصول کردن، برگشت و
بسته نرم افزار خدماتی قیاس

بسته نرم افزار خدماتی قیاس

امروزه امکان صدور فاکتور خرید و فروش در فرآیند فروش مجموعه هایی که انواع خدمات را به مشتریــان ارائه
نرم افزار تولید و گردش کالا

نرم افزار تولید و گردش کالا

با داشتن قابلیت کنترل تولید و موجودی مواد اولیه انبار، خواب سرمایه، حجم نگهداری مواد اولیه خود را مد