وبلاگ مدیریت هزینه در سازمان (قسمت دوم)

مدیریت هزینه در سازمان (قسمت دوم)

1397/04/28

مراحل فرآیند مدیریت هزینه در سازمان

1. با ساختار مشترک شروع کنید

2. به طور کلی ساخت برنامه و هزینه های مربوط به تمام وظایف چرخه زندگی

- برنامه در برابر ساختار با وظایف، طول و ارتباطات

- برآورد هزینه ها در برابر هر یک از عناصر ساختار، به عنوان جزئیات کم و یا ممکن، امکان پذیر است.

3. عدم قطعیت و خطرات در برابر وظایف را تعیین کنید.

- ایجاد بودجه برای عناصر ساختار بر اساس تجزیه و تحلیل هزینه / برنامه ریزی / ریسک

4. ساختن مشخصات بودجه در برابر ساختار

5. گزارش پیشرفت در برابر برنامه و هزینه

6. به روز رسانی خطرات

7. برنامه به روز رسانی برای نشان دادن پیشرفت

8. هزینه های واقعی را در تکرار بعدی برآورد، می افزاید.

9. تکرار کنید.

برنامه ریزی

تیم برنامه ریزی:

- تحلیلگران هزینه / برآوردگرها

- برنامه ریزان / برنامه ریز تحلیلگران

- تحلیلگران ریسک

در مراحل اولیه :

در سراسر زندگی برنامه ریشه، معتبر، دقیق، قابل دفاع، و قابل تکرار است.

برای نشان دادن پیشرفت و تغییرات به روز شده

به عنوان پایه برای کنترل بودجه استفاده می شود

هزینه ها، برنامه ریزی ها و خطرات را در بر می گیرد

تجزیه و تحلیل ریسک برنامه یکپارچه هزینه

جدید - رشته ها و سازمان های مجتمع

رویکرد سیستماتیک برای مدیریت هزینه، برنامه ریزی و ریسک از طریق چرخه زندگی

ادغام برآورد هزینه، برنامه ریزی، بودجه و ثبت ریسک

• افزایش کیفیت هر مصنوع و اطمینان از سازگاری

• خطوط ارتباطی بین این رشته ها را باز کنید

- راه حل های داده ها به مسائل مدیریت کلیدی (کاهش بودجه، UFRs، مسائل فنی) را فراهم می کند.

- برآورد هزینه / تجزیه و تحلیل

• اصول و فرآیندهای هدایت را برای رعایت پنج اصل کلیدی هزینه برآورد هزینه اعمال کنید.

• تجزیه و تحلیل دقیق کمک می کند تا واریانس را از هزینه و مزایای برنامه ریزی شده شناسایی کند

- برنامه / EVM

• تجزیه و تحلیل ریسک برنامه، بینش مسیر بحرانی، ردیابی عملکرد برنامه

• استفاده از خطرات برای ایجاد ذخایر مدیریت مناسب و کافی برای رسیدگی به احتمال زیاد خطرات

- ریسک ثبت نام

• درک هزینه ها و برنامه های زمانبندی خطرات و فرصت ها

• ریسک ها به صورت وظیفه ای در برنامه تعیین می شوند و نشان می دهد که در آن ممکن است خطرها کافی نباشد، شناخته شده است.

برنامه نویسی

تغییر سیستم اعمال تغییرات در سیستم های جنگ افزار در سال 2009 PA & E TO CAPE (ارزیابی هزینه و برنامه ارزیابی)

 

Process Steps
1. Start with the common structure
2. Iteratively build schedule and costs against all life cycle tasks
– Schedule against the structure with tasks, durations, and linkages
– Estimate costs against each element of the structure, to as low a detail as possible or
feasible
3. Determine uncertainties and risks against tasks
– Establish budgets for elements of the structure based on cost/schedule/risk analysis
4. Build budget profile against the structure
5. Report progress against schedule and costs
6. Update risks (realized, mitigated, didn’t happen)
7. Update schedule to reflect progress
8. Feed actuals costs to next iteration of estimate
9. Repeat

مدیریت هزینه
نرم افزار خزانه داری

نرم افزار خزانه داری

ثبت کلیه دریافت ها و پرداخت ها به انضمام عملیات مربوط به چک مانند عملیات در جریان وصول کردن، برگشت و
نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار خرید و فروش

ثبت اسناد خرید و فروش با امکان قیمت گذاری و لیست تخفیفها، تعیین واسطه، قواعد و قوانین ارزش افزوده و
نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری بدون شک نقش قلب و توزیع و کنترل کننده جریان گردش کالا را برعهده دارد.
نرم افزار اموال

نرم افزار اموال

نگهداری، مدیریت دقیق اموال و محاسبات استهلاک از جمله مزایای نرم افزار اموال می‌باشد.