[…] "داشبورد مدیریتی" اغلب در یک صفحه وب نمایش داده می شود که به یک پایگاه داده متصل شده است که اجازه می دهد این گزارش به طور مداوم به روز شود. به عنوان مثال، یک داشبورد تولید می تواند اعداد مربوط به بهره وری مانند تعداد قطعات تولید شده یا تعداد بازرسی های شکست خورده در هر ساعت را نشان دهد. به همین ترتیب، یک داشبورد منابع انسانی ممکن است اعداد مربوط به استخدام، نگهداری و ترکیب کارکنان، مثلا تعداد مواضع باز، یا میانگین روزها یا هزینه های هر استخدام را نشان دهد. […]