بخش بیست و چهارم - فرم کارمندان

تاریخ انتشار: 1396/04/27

فرم کارمندان برای تعریف کارمندان استفاده می‌شود.

جهت تعریف کارمندان مراحل زیر را انجام دهید. در بخش حقوق و دستمزد فرم کارمندان را انتخاب کنید.

فرم کارمندان

آیکن "جدید" را کلیک و اطلاعات کارمند را وارد (در هر سه تب کناری مشخصات فردی 1، مشخصات فردی 2، مشخصات سازمانی و فیلدهای مالیاتی اطلاعات را تکمیل کرده) و تایید کنید. از گزینه حذف برای حذف کارمند و گزینه ویرایش نیز برای تصحیح  و ویرایش اطلاعات کارمند  می‌توانید استفاده کنید.

فرم کارمندان فرم کارمندان

فرم ثبت کارکرد: فرم ثبت کارکرد برای تعریف کارکرد کارمندان استفاده می‌شود. جهت ثبت کارکرد کارمندان مراحل زیر را انجام دهید: در بخش حقوق و دستمزد فرم ثبت کارکرد را انتخاب کنید.

فرم کارمندان

اطلاعات مربوط به کارکردها را انتخاب کنید و کارکرد را در جدول سمت چپ برای هر کارمند ثبت نمایید. با استفاده  از گزینه های درج در همه سطرها یا درج در سطر جاری  و سپس ثبت اطلاعات را بزنید.

hoghooghDastmozd-8 فرم کارمندان

نرم افزار حسابداری