وبلاگ با حقه‌های حسابداری آشنا شوید

با حقه‌های حسابداری آشنا شوید

1396/06/04

با حقه‌های حسابداری آشنا شوید

مراقب حقه‌های حسابداری باشید. مدیران کسب و کار تحت فشار زیادی برای بدست آوردن سود و افزایش آن تا حداکثر ممکن در هر سال می‌باشند. دانستن این مطلب نباید برای شما غافلگیر کننده باشد. مدیران تلاش می‌کنند تا به ارقام مورد نظر خود دست یابند و اهداف تعیین شده برای کسب و کار را پشت سر بگذارند. گزارش ضرر و زیان در سال و یا حتی یک کاهش به زیر خط روند سود، هشداری است که تحلیلگران سهام و سرمایه گذاران با نگرانی به آن می نگرند. هر شخصی تمایل دارد تا یک روند رو به رشد پایدار  برای سود مشاهده کند. هیچکس دوست ندارد شاهد یک منحنی سود شبیه به چرخ و فلک را برای سود باشد.

اکثر سرمایه گذاران تمایل به سیر و روندی یکنواخت دارند و علاقه ای به تدارک وسیله نجات برای سرمایه گذاری خود ندارند. مدیران می توانند کارهای مشخصی را برای بیشتر و یا کمتر نشان دادن سود (درآمد خالص) ثبت شده در سال انجام دهند که با عنوان روش های هموارسازی سود شناخته می‌شوند. نام های دیگر برای این تکنیک ها هموارسازی درآمد و مدیریت درآمد نام دارد. هموارسازی سود مانند یک دروغ مصلحتی است که به نفع کسب و کار و شاید همچنین به نفع مدیران گفته می‌شود. مدیران می‌دانند که همیشه نشانه ها و موارد نامطلوبی در سیستم حسابداری وجود دارد و هموارسازی سود این علائم را پنهان خواهد کرد. دیدگاه عمومی در جامعه مالی آن است که هموار سازی سود هیچ شباهتی به جدی بودن مسئله دست بردن در دفاتر مالی و حساب سازی ندارد. این اصطلاحات اشاره به رویه هایی در حسابداری دارند که به طور عمد به دنبال فریبکاری و کلاهبرداری هستند مانند ثبت درآمد فروشی که اتفاق نیفتاده است و یا عدم گزارش هزینه هایی که ایجاد شده اند. با این حال هموار سازی سود همچنان موضوعی جدی است که اگر پیشروی زیادی داشته باشد می‌تواند به عنوان کلاهبرداری تلقی شود. مدیران زیادی به واسطه ارائه صورت های مالی فریبکارانه روانه زندان شده اند.

به طور تئوری حسابرسی توسط یک شرکت CPA باید هرگونه تقلب قابل ملاحظه ای که در حسابداری وجود دارد را در زمانی که کسب و کار از ارتکاب تقلب مطلع است و یا یک قربانی بی گناه در مقابل این تقلب و کلاهبرداری محسوب می شود، از میان بردارد. اما در حقیقت همچنان موارد شرم آور بسیاری دیده می‌شوند که در آن حسابرس CPA قادر به کشف تقلب های اساسی توسط کسب و کار و یا بر علیه آن نبوده است.

فشار موجود بر روی شرکت های عمومی مدیران شرکت های سهامی عام که سهام آن ها به طور فعالانه ای داد و ستد می‌شود، تحت فشار زیادی برای افزایش یکنواخت سود هستند. آنالیزگرهای امنیت که شرکت خاصی را دنبال می‌کنند پیش بینی های سود را انجام داده و برای کسب و کار، توصیه های خرید/ نگهداری/ فروش را که اساسا مبتنی بر پیش بینی های درآمد هستند ارائه می دهند.

اگر یک کسب و کار در دستیابی به پیش بینی سود خود با شکست مواجه شود و یا نتواند موجودی پیش بینی شده توسط تحلیلگران را تامین کند، قیمت سهام آن شرکت در بازار صدمه جدی خواهد دید. گزینه سهام و برنامه های پاداش تشویقی همچنین محرک های قوی ای برای دستیابی به اهداف سود تعیین شده برای کسب و کار هستند. شواهد قوی وجود دارند که شرکت های سهامی عام تا حدی درگیر هموارسازی سود هستند. در واقع دانستن این که آیا کسب و کارهای خصوصی نیز به این امر مبادرت می‌ورزند یا خیر بسیار سخت تر است.

کسب و کارهای خصوصی درگیر بازرسی های عمومی و انتظاراتی که شرکت های عمومی با آن ها مواجه هستند نمی‌باشند. از طرف دیگر، مدیران مهم در کسب و کارهای خصوصی ممکن است سازماندهی پاداش را به گونه‌ای در نظر گرفته باشند که وابسته به سود ثبت شده باشد. در هر صورت سرمایه گذاران کسب و کار و مدیران باید درباره هموارسازی سود و نحوه انجام آن آگاهی داشته باشند. تاثیرات جبرانی اکثر هموارسازی های سود در حال جا به جا کردن مقداری از سود و یا هزینه ها به سال هایی غیر از زمان هایی که به طور نرمال ثبت گردیده اند می‌باشند.

برای مثال اگر مدیر ارشد یک کسب و کار درخواست گزارش سود بیشتری را در آن سال داشته باشد، می تواند به حسابدار ارشد خود دستور دهد تا ثبت مقداری از درآمد فروش که بصورت طبیعی تا سال بعد ثبت نمی‌شود را سرعت بخشد و یا گزارش مقداری از هزینه ها را تا سال آینده به تعویق بیندازد، هزینه هایی که بطور نرمال در همین سال باید گزارش شوند. مدیران یکی از گزینه هایی که برای روش های حسابداری وجود دارد را برای ثبت هزینه های مهم انتخاب می‌کنند. بعد از این انتخاب، مدیران باید اجازه دهند که حسابداران کار خود را انجام دهند و امور به روال عادی خود پیش برود.

اگر سود خالص برای سال کمی کمتر از مقدار پیش بینی شده و یا مورد هدف در آن دوره  باشد، اجازه می‌دهند که همان مقدار ثبت شود. این رویکرد بدون مداخله در حسابداری سود روشی ایده آل محسوب می شود. با این حال مدیران معمولا از مداخله گر استفاده می‌کنند و در روش های معمول ثبت درآمد فروش و یا هزینه ها، دخل و تصرف کرده و در آن تغییر ایجاد می‌کنند. هم مدیرانی که هموارسازی سود را انجام می دهند و هم سرمایه گذارانی که بر این صورت های مالی که در آن هموارسازی سود صورت گرفته است تکیه دارند باید از یک مورد آگاهی داشته باشند: این روش ها اثرات جبرانی به همراه دارند. هزینه کمتر در این سال توسط هزینه بیشتر در سال آینده خنثی خواهد شد.

درآمد حاصل از فروش که در این سال گزارش شده است به معنی درآمد فروش کمتر ثبت شده در سال آینده خواهد بود. البته، این تاثیرات جبرانی به طریق دیگری نیز عمل خواهند کرد: اگر یک کسب و کار سود ثبت شده در سال کنونی را کاهش دهد، سود آن در سال آینده بهبود خواهد یافت. در حقیقت یک مقدار مشخص سود می‌تواند در سال کنونی عنوان شود و یا ثبت آن تا سال آینده به تعویق بیفتد

. توانایی تصمیم گیری مدیریت برای زمانبندی درآمد و هزینه ها روش های هموارسازی متفاوتی در دسترس هستند تا چاله ها را در مسیر سود پر کرده و پیچ و خم ها را به راهی مستقیم تبدیل نمایند. اکثر روش های هموارسازی نیاز به یک مورد ضروری دارد: توانایی تصمیم گیری مدیریت در ارتباط با زمانی که هزینه ها و یا فروش گزارش خواهند شد. عبارت مقابل را در نظر بگیرید: "مطالعه موردی در ارتباط با حسابسازی ارقام".

یک روش معمول برای هموارسازی سود به تاخیر انداختن نگهداری و تعمیرات معمول می باشدکه تحت عنوان و تعویق در نگهداری شناخته می شود. بسیاری از هزینه های تکراری و روتین مورد نیاز اتومبیل ها، کامیون ها، ماشین ها، تجهیزات و ساختمان ها می‌تواند به زمانی دیرتر معوق شود. این هزینه ها تا زمانی که حقیقتا این نگهداری صورت گیرد در هزینه ها ثبت نخواهد شد، بنابراین به تاخیر انداختن کارها به معنی آن است که ثبت هزینه ها به تعویق افتاده است.

در اینجا به برخی دیگر از روش های استفاده شده اشاره می شود:

  • یک کسب و کار که میزان معقولی از پول را صرف آموزش کارمندان و توسعه کسب و کار می‌کند، ممکن است این برنامه ها را تا سال آینده به تاخیر بیاندازد و بنابراین در سال کنونی هزینه ها کمتر خواهند بود.
  • یک شرکت می‌تواند از سرمایه گذاری برای تحقیق در بازار و توسعه محصول در سال جاری بکاهد (اگرچه این امر می‌تواند تاثیرات جدی در دراز مدت داشته باشد.)
  • یک کسب و کار می‌تواند قوانین مرتبط با پرداخت دیرهنگام مشتریان که در هزینه ها تحت عنوان بدهی های بد وارد میشوند را تسهیل نماید (حساب های دریافتنی معوق). در حقیقت کسب و کار می تواند، ثبت برخی از بدهی های بد را تا سال آینده به تاخیر بیندازد.
  • در خاطر داشته باشید که اکثر این هزینه ها در سال آینده ثبت خواهد شد، بنابراین تاثیری که خواهد داشت آن است که، پول از جایی که به آن نیاز وجود دارد (سال آینده هزینه ها را متقبل خواهد شد) به جای دیگری تخصیص داده خواهد شد (اجازه دهد تا سال کنونی از فشار هزینه ها رهایی یابد).

واضح است که مدیران باید توانایی تصمیم گیری در مورد زمانبندی هزینه ها را داشته باشند. بنابراین هزینه های معینی وجود دارند که می‌توانند در سال کنونی جلوتر از زمان اصلی به ثبت برسند و یا به سال بعد معوق شوند تا روندی یکنواخت تر از هر سال به سال بعدی نشان داده شود. اما کسب و کار در گزارش مالی خارجی خود وسعت بکارگیری هموارسازی سود را افشا نخواهد کرد و همچنین حسابرس مستقل نیز در مورد استفاده از روش های هموارسازی سود توسط کسب وکار هشداری نخواهد داد مگر آن که احساس کند که شرکت در حسابسازی ارقام پیشروی بسیار زیادی کرده و این امر منجر به آن شده است که صورت های مالی به شکلی گمراه کننده تنظیم شوند.

حقه‌های حسابداری
نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری

نرم افزار انبارداری بدون شک نقش قلب و توزیع و کنترل کننده جریان گردش کالا را برعهده دارد.
نرم افزار فروش خدمات

نرم افزار فروش خدمات

از عمده مزایای سیستم خدمات پس از فروش، یکپارچگی و قرارگرفتن آن در کنار سایر سیستم‌های قیاس مانند حسا
نرم افزار خرید و فروش

نرم افزار خرید و فروش

ثبت اسناد خرید و فروش با امکان قیمت گذاری و لیست تخفیفها، تعیین واسطه، قواعد و قوانین ارزش افزوده و
نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

نرم افزار حسابداری تحت وب بازرگانی قیاس

حسابداری بازرگانی قیاس، جریان خرید و انبار داری و فروش کالا را با تمام الزامات آن پشتیبانی می‌کند. ی