از الان استراتژی کاری سال بعد خود را طراحی نمایید

تاریخ انتشار: 1396/08/16

با توجه به این که سال نو برای، خرده فروشان و تولید کنندگان زمان مناسبی  برای بررسی زنجیره ها است و همچنین زمان مناسبی برای  همکاری با یکدیگر، و پیدا کردن راه های جدیداست  میبایست برای آینده زنجیره تامین جهت بهبود دادن، عملکرد استراتژی کاری خودرا طراحی نمایند. در اینجا نگاهی به برخی از روند صنعت خارجی و داخلی از دیدگاه فلسفه لا یانگ به یک استراتژی زنجیره تامین جامد می اندازیم. روند خارجی اقتصاد جهانی. بازارهای جدید مانند برزیل، چین و هند به سرعت در مقایسه با تغییراتی که در آمریکای شمالی و اروپای غربی اتفاق افتاده اند، نیاز به یک زنجیره عرضه انعطاف پذیر و چابک دارند. اکولوژی، پایداری و کمبود منابع طبیعی. در گذشته، اکثر شرکت ها به طور عمده در مورد فرایندهای لجستیک پیشگام بودند. امروزه بسیاری از شرکت ها بر مسائل مربوط به تدارکات معکوس در سمت تقاضا، به عنوان یک نتیجه از نگرانی های زیست محیطی و آگاهی از این که چگونه فرایند می تواند ارزش را برای مشتری و خط پایین، افزایش دهد، تمرکز می کند. همچنین حرکت به جلو، ملاحظات زیست محیطی تاثیر زیادی در بسیاری از تصمیمات تدارکاتی خواهد داشت. جمعیت شناسی پایان توزیع زنجیره عرضه به ما نشان می دهد که در حال حاضر با تاثیر بسزای جمعیت سالم و افزایش جمعیت شهری در کشورهای غربی روبرو هستیم در نتیجه شرکت ها مجبور به توجه به ضایعات ناشی از تراکم شهر و همچنین موجودی بیش از حد آنها که ناشی از تغییر سلیقه هاست هستند. آئین نامه . دولت ها به تصویب مقررات زیست محیطی بیشتری ادامه خواهند داد. مدیریت باید خلاقانه باشد و زمان های کار انعطاف پذیر و قوانینی را تنظیم کند که امکان استفاده از امکانات را برای ظرفیت کامل با استرس زیست محیطی کمتری با استفاده از فن آوری هایی مانند تکنولوژی جدید و انفجار اطلاعات داشته باشد. . روند داخلی رفتار مصرف کننده نیازمند تفکر جدید. تجارت الکترونیک و تکنولوژی تلفن همراه یک مصرف کننده قدرتمند را ایجاد کرده است.که از نظر توسعه محصول می بایست نیاز ،خواستدو سلیقه مشتری را در رویکرد سازمان در اولویت قرار داد.تا بتوان بازگشت سفارشات را مشاهده کرد. جریان محصول شهرنشینی، قیمت های انرژی و مقررات بر حمل و نقل همگی بر فروش تاثیر می گذارند و نیازمند راه حلهای زنجیره ای خلاق هستند. جریان اطلاعات. همکاری داشتن و به اشتراک گذاشتن اطلاعاتدر عصر حاضر  بیشتر مورد نیاز خواهد بود، و داده ها به طور فزاینده ای با ابزار تجزیه و تحلیل مدیریت می شود (برای جلوگیری از اثر شلاق چرمی) برخی از جنبه های کلیدی گزارش  زنجیره تأمین آینده با نگاهی به آئین نامه آینده مورد توجه  قرار دهند و به زیبایی با مفاهیم هر دو توصیه آن آشنا می شوند که شرکت ها به طور قابل توجهی در زمان زنجیره ارزش را به پایان رسانده اند، به نحوی که از بخش های بهینه سازی شده، صرف نظر کند. مدیران زنجیره تامین باید طرح فیزیکی زنجیره های عرضه خود را بهبود ببخشند و راه های بهتر را برای مطابقت عرضه با تقاضا پیدا کنند  مانند به اشتراک گذاری زمان واقعی داده ها، با تقاضای مصرف کننده در نهایت، چشم انداز این گزارش را برای زنجیره عرضه بررسی کنید، به خوبی با تفکر اهمیت همکاری واقعی مدیران زنجیره تامین را با مدیران ارزیابی کنید که نه تنها در بازده و هزینه، بلکه در نوآوری و همکاری هم نگاه می کنند. برای انجام این اهداف نیاز به آموزش و مهارت بیشتر وجود دارد.

استراتژی کاری