تماس با ما - سیاق
نرم افزار انبار پایه (تعدادی)

نرم افزار انبار پایه (تعدادی)

اگر حسابداری مغز و کنترل کننده جریان مالی کسب و کار است بدون شک انبارداری نقش قلب و توزیع و کنترل کننده جریان گردش کالا را بر عهده دارد. الزام وجود نرم افزار انبار در کسب و کارهایی که با کالا سر و کار دارند بدیهی است و برخی از قابلیتهای خاص منظوره که خصوصا در کسب و کارهای خاص کاربرد دارند نرم افزار انبار قیاس را کاربرد پذیرتر کرده است.

ابزار ها و کنترلها (ابزارها و بررسی و مشاهده)
 • امکان ثبت اسناد انبار همزمان بر روي شبکه
 • قابليت ممنوع المعامله کردن يا تعيين سقف اعتبار بدهکاري و بستانکاري براي طرف حساب
ابزارها (ابزارهای عملیاتی)
 • اطلاع از انواع قیمتها هنگام صدور مانند آخرین في فروش به شخص، میانگین خرید و ....
 • قابليت محاسبه ميانگين قيمت ورود و خروج، آخرين خريد و آخرين فروش براي هر کدام از کالاها
 • امکان چاپ اتوماتیک پرینت دوم و پرینت سوم پس از صدور فاکتور بر روی هر پرینتر تحت شبکه و به هر تعداد با گزارشهاي متفاوت
 • محاسبات مربوط به FIFO ميانگين، ارائه قيمت تمام شده كالاي فروش رفته و جمع بندي و مقايسه در سطح فاكتور و ريز فروش و تفكيك كالا يا تفكيك شخص
 • امكان تائيد كنترل تعدادي موجودي انبار و ريالي كردن اسناد انبار و صدور سند حسابداري براي قيمت تمام شده ها
 • آلارم کالاهایی که بعد از هربار ورود به نرم افزار به نقطه سفارش رسیده اند.
ارتباطات حسابداری (ابزارهای عملیاتی)
 • امکان قسط بندي مبلغ سند يا حتي پرداخت مستقيم به طرف حسابها، امکان دريافت چک اقساط و ثبت جداگانه سود مدت دار بودن اقساط
 • اعلام نحوه تسويه دريافت يا پرداخت وجه هنگام صدور سند انبار و تاثير مربوطه در سيستم حسابداري
 • صدور اتوماتیک اسناد حسابداری، اسناد مربوط به انبار، مصرف، قیمت تمام شده کالای فروش رفته، تخفیف، بازاریاب، هزینه و خدمات
 • امکان تعريف نحوه سند خوردن سيستم حسابداري از طريق سيستم انبار
 • امکان تجميع تمام اسناد زده شده از سيستم انبار بر روي يک سند حسابداری و گزارش پايان روز گردش مالي کار
تعریفات مشتریان (تعریفات پایه)
 • تعریف مشخصات کامل مشتری، شماره تلفن¬، ایميل، آدرس، منطقه جغرافیایی و...
 • گروه بندی مشتریان و انواع مشتری
حسابداری انبار
 • کنترل و تایید تعداد ورود و خروج کالا
 • محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته انبار
 • صدور و ثبت اتوماتیک اسناد حسابداری انبار در سیستم حسابداری
عملیات جاری انبار (ابزارهای عملیاتی)
 • امکان صدور انواع اسناد ورود و خروج کالا از انبار
 • قابليت صدور اتوماتيك انواع سندهاي پايان دوره، ابتداي دوره و سند مصرف ( براي كار توليدي و...)
 • امكان جابه جايي فاكتورهاي انبار از يك سيستم به سيستم ديگر به وسيله عمليات import و export بدون نياز به حمل پشتيبان
 • قابليت منفي شدن موجودي انبار
 • مشاهده مبلغ خریدها هنگام فروش
 • امکان تخصیص تخفیف در سطر و تخفیف در سطح سند جدا از هم
 • امکان ويرايش فاکتورهاي ورود و خروج پس از صدور سند حسابداري
 • اعلام به روز موجودي انبارها و گردش كالاها و مقايسه مقادير ريالي و تعدادي وارده و خارجه از انبار
قیمت گذاری (تعریفات پایه)
 • تعریف نحوه قیمت گذاری کالاها توسط ليست قيمت كالاها به همراه امکان شرط گذاری فرمولار تاریخ پوشش
 • امکان تعریف شرایط عامل‌گذاری متفاوت و فرمولار (مانند شرط تخفیف یا اشانتیون از یک میزان خرید به بالاتر و...)
 • تعيين قيمت‌هاي فروش متفاوت براي هر نوع کالا و هر نوع از طرف حسابها
گزارشات (ابزارها و بررسی و مشاهده)
 • ثبت واعلام و گزارش و گردش حساب بدهکاري و بستانکاري طرف حسابهاي سيستم انبار به صورت اتوماتيک
 • محاسبه ارزش ريالي گردش كالا و مانده كالا بر اساس آخرين قيمتهاي خريد و فروش يا ميانگين ها و....
مشاهده و مرورها (ابزارها و بررسی و مشاهده)
 • مرور انبار و مشاهده درختي ارز گردش كالاها در 4 سطح مرتبط با هم
 • مرور اسناد انبار و مشاهده درختي ارزش ريالي و تعدادي اسناد در 4 سطح
 • نمايش اسناد حسابداري اسناد انبار
 • فرم مرور قیمت تمام شده کالای فروش رفته، امکان گزارش گیری و مشاهده میزان سود علی الحساب فاکتور هر کالا و هر شخص و گروه طرف حسابها و... باقابلیت ترکیب با محدوده تاریخ
سیستم باسکول سیاق