تماس با ما - سیاق
نرم افزار قیمت تمام شده

نرم افزار قیمت تمام شده

جریان کار شرکت‌هایی که کالای خریداری شده توسط آنها به کالای دیگری تبدیل و سپس فروخته می‌شود (تولید) برای مکانیزه شدن احتیاج به نرم افزارهای تولید دارد. مکانیزه شدن جریان تولید در کنار یکپارچگی آن با سیستم¬های انبار و حسابداری و خرید و فروش، قابلیتهای کنترلی در گردش مواد، قیمت تمام شده و... به همراه دقت و قدرت تصمیم‌گیری و امکان توسعه راحت¬تر کار را به وجود می‌آورد. نرم افزار تولید کارگاهی قیاس نسخه مناسب سازی شده‌ای از یک نرم افزار تولید جامع بوده و به جهت پوشش دادن مجموعه¬های تولیدی طراحی شده و در کنار سیستم¬های حسابداری، انبار و خرید و فروش قیاس به شکل یکپارچه و به سادگی کار یک مجموعه تولیدی کارگاهی را جمع‌بندی می‌کند. کاربری بسیار ساده در کنار استانداردها و قیمت مناسب از خصوصیتهای آن بوده و اسناد و ارتباطات با سیستم انبار و حسابداری به صورت اتوماتیک صادر می‌شود. در ذیل شماي کلی از قابلیتهای نرم افزار تولید کارگاهی قیاس ذکر شده است.

سیستم باسکول سیاق