topic
حسابداری
انبار
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
نمونه پروژه عملی سیمرغ

بخش سوم - تعریف سرفصل حسابداری

فرم تعریف سرفصل

این فرم برای تعریف کدینگ حسابداری می باشد که تا سطح معین (گروه، کل و معین) از این فرم تعریف شده و حساب های تفصیلی، مرکز هزینه و پروژه فقط از طریق این فرم ارتباط داده می شوند.

 

نحوه ی ایجاد ارتباط تفصیلی، مرکز هزینه و پروژه با حساب های معین :

ابتدا روی حساب معین مورد نظر کلیک کرده سپس از قسمت لیست حساب های شناور مرتبط ( پایین فرم سمت راست ) از سه گزینه تفصیل، مرکز هزینه  و پروژه به ترتیب هر کدام را انتخاب کرده و تیک فعال سازی آن را می زنیم ( در این قسمت فقط سطح سوم تفصیلی ها را نشان می دهد و سطح چهارم آن زیر مجموعه ی حساب معین انتخاب شده قرار می گیرند ). پس از انتخاب آن دکمه ی اعمال را می زنیم و در صورت انصراف دکمه ی ابطال را می زنیم.

بعد از انجام این مراحل حساب های مورد نظر تعریف می گردند.