topic
حسابداری
دریافت و پرداخت
خرید و فروش
انبار
حقوق و دستمزد
عمومی و تنظیمات
دانش نامه عمومی فناوری اطلاعات
حسابداری مالیاتی - سامانه مودیان

چگونه می توان انواع تنخواه دار را در نرم افزار ثبت نمود؟

ابتدا در صفحه اصلی نرم افزار بر روی "تنظیمات "(چرخ دنده) کلیک نمائید


در فرم باز شده بر روی قسمت" خزانه داری" کلیک نمائید .


در فرم باز شده بر روی" انواع تنخواه دار "کلیک نمائید.


در فرم باز شده ابتدا بر روی گزینه ی "جدید" کلیک نمائید و بعد از وارد کردن نام نوع تنخواه، برروی گزینه ی" ثبت " کلیک نمائید. 

 

سپس از زیر سیستم دریافت و پرداخت، بر روی تنخواه دار کلیک نمائید.

 

در فرم باز شده به ترتیب مراحل زیر اقدام نمائید :

 ابتدا بر روی گزینه ی" جدید" کلیک نموده(1)سپس در فیلد طرف حساب نام تنخواه دار مورد نظر خود را که از قبل در  فرم طرف حسابها ایجاد نموده اید، انتخاب نمائید. نوع تنخواه خود را از انواع تنخواه دار که قبلا در قسمت تنظیمات خزانه داری/ انواع تنخواه دار تعریف کرده اید، انتخاب کنید و پس از آن حساب معین مرتبط با تنخواه مورد نظر را انتخاب نموده و مرکز هزینه و پروژه آن را انتخاب نمایید.(توجه داشته باشید تنها در صورتی می توانید برای تنخواه گردان ،مرکز هزینه و پروژه تعریف کنید که معین انتخابی شما از قبل در زیرسیستم حسابداری/ تعریف سرفصلها به مرکز هزینه و پروژه مرتبط شده باشد).

در قسمت مانده حساب تنخواه می توانید مانده حساب تفصیلی که  تنخواه دار را با آن مرتبط نموده اید مشاهده نمایید.(3) سپس کاربران مجاز به استفاده از این تنخواه دار را تعیین نموده (4) ودر پایان برروی گزینه ی" ثبت" کلیک نمائید.(5)