عمليات پايان سال در سيستم حسابداري چيست؟

بستن سال مالي

در انتهاي هر سال، واحد هاي حسابداري شركت ها و كسب و كارهاي كوچك، كليه حساب هاي خود را مي‌بندند. با بستن سال مالي، دوره مالي به پايان مي رسد و در واقع اطلاعات حسابداري به سال بعد منتقل مي شود. بستن سال مالي از حساسيت فراواني برخوردار است.

دلايل بستن سال مالي:

 1. محاسبه سود و زيان در پايان هر سال مالي و صفر نمودن در سال مالي جديد
 2. جلوگيري از حجيم شدن اطلاعات
 3. شروع شماره فاكتور و اسناد از 1

نكاتي كه قبل از بستن سال مالي حتما بايد رعايت شود:

مرحله مهم و پيش از آغاز براي عمليات بستن سال مالي؛ اطمينان از صحت اسناد است و بايد كليه اسناد، قطعي شده باشد. در غير اين صورت اگر بخواهيد در سال جاري اطلاعات ثبت شود، مانده ها به سال بعد منتقل نمي شود و بايد تاثير مانده ها به صورت دستي در سند اختتاميه سال جاري و سند افتتاحيه سال جاري مشخص شود.

 1. بررسي دوباره كليه ترازهاي مالي
 2. استفاده از انبار گرداني و بررسي صحت موجودي كالا
 3. تأييد صندوق
 4. كنترل كاردكس
 5. بررسي سرفصل ها
 6. بررسي سندهايي كه بدون توجه به اصول حسابداري ثبت شده اند
 7. بررسي كليه فاكتورها
 8. اصلاح موجودي انبار و قيمت ميانگين كالا
 9. بررسي موجودي منفي كالاها
 10. مرتب سازي اسناد قبل از بستن حساب ها

مراحل بستن سال مالي در نرم افزار قياس:

 1. بستن حساب هاي موقت

بستن حساب فروش يا درآمد

بستن حساب هزينه

بستن حساب خلاصه سود و زيان

بستن حساب برداشت

 1. صدور سند اختتاميه
 2. صدور سند افتتاحيه

  ثبت سند بستن حساب هاي موقت

  همانطور كه گفته شد حساب‌ هاي موقت بايد در پايان دوره مالي بسته شوند. مانده مالي اين گونه حساب‌ها به سال مالي بعد منتقل نمي‌شود. حساب‌ هاي موقت شامل حساب‌ هاي درآمد، هزينه‌ ها و حساب برداشت هستند.

  جهت بستن اين حساب‌ ها بايد از يك حساب رابط و واسطه ( حساب دائمي) به نام حساب حقوق صاحبان سهام/ سود و زيان انباشته  استفاده نمائيد. مراحل بستن حساب‌ هاي موقت به صورت زير است:

   

  مسير دسترسي به فرم:

  صفحه اصلي← حسابداري عمليات پايان سال← بستن حساب هاي موقت  

  ابتدا وارد فرم عمليات پايان سال شويد.


   

  سپس گزينه ي بستن حساب هاي موقت را انتخاب نماييد. در قسمت"حساب" حساب سود و زيان انباشته را انتخاب نمائيد. سپس  گزينه ي "محاسبه سند بستن حساب هاي موقت" را انتخاب نمائيد

  در صفحه ي باز شده ليست تمامي حساب هاي موقت مانده دار را مشاهده مي كنيد. بر روي گزينه ي "تأييد انتخاب شده ها" تمامي حساب هاي موقت داراي مانده را تأييد و انتخاب نمائيد.

  در مرحله ي بعد ليست آرتيكل هاي انتخاب شده را مشاهده مي نمائيد. سپس بر روي گزينه ي "ثبت سند بستن حساب هاي موقت" كليك نمائيد.  بنابراين سند حساب هاي موقت در سيستم حسابداري ثبت شده و در فرم مديريت اسناد حسابداري قابل مشاهده مي باشد. 


   ثبت سند اختتاميه:

  حساب هاي دائم يا ترازنامه اي حساب هايي هستند كه مانده آن ها به سال مالي بعد منتقل مي شود. در سند اختتاميه كليه حساب هائي كه مانده دارند بسته مي شوند و با فرض صحت ثبت اسناد اين سند بايد بدون نياز به حساب كمكي تراز باشد. در صورتي كه اين سند تراز نشود حتماً در ثبت ساير اسناد خطايي رخ داده است.


  مسير دسترسي به فرم:

  صفحه اصلي حسابداري عمليات پايان سال زبانه ي سند اختتاميه  

  ابتدا وارد فرم عمليات پايان سال شويد.

  سپس گزينه ي "محاسبه سند اختتاميه" را انتخاب نمائيد. در اين زمان آرتيكل هاي سند اختتاميه را در ليست مقابل مشاهده خواهيد كرد.

  سپس در قسمت عمليات سند بر روي گزينه ي "ثبت سند اختتاميه" كليك نمائيد. بنابراين سند اختتاميه در سيستم حسابداري ثبت شده و در فرم مديريت اسناد حسابداري قابل مشاهده مي باشد.