بستن حساب هاي دائم در نرم افزار قياس پلاس چگونه صورت مي گيرد؟

   حسابهاي دائمي همانطوري كه از نامشان پيداست فقط مربوط به يك دوره مالي نبوده و مانده آنها به دوره مالي بعد انتقال مي يابد.


 در پايان هر دوره مالي ، حسابهاي دائمي مانده گيري مي شوند سپس مانده هاي جديد در ترازنامه پايان دوره منعكس گرديده ، به دوره مالي بعد نقل

مي گردند . توجه داشته باشيد قبل از ثبت سند اختتاميه ، مي بايست حساب هاي موقت (سود و زياني) را ببنديد و مانده آن ها را به حساب سود و

زيان انتقال دهيد.

براي بستن حساب هاي دائم، از زيرسيستم حسابداري، وارد فرم عمليات پايان سال شويد.

در اين فرم سربرگ دوم مربوط به سند اختتاميه است.(1) پس از انتخاب تاريخ ثبت سند(2)، بر روي گزينه ي " عمليات سند "كليك نمائيد(3) سپس

گزينه ي" محاسبه سند اختتاميه"را انتخاب نموده(4) با اين كار ليست آرتيكل هاي سند حسابداري اختتاميه، در كادر سمت چپ، نمايش داده مي

شود.(7)

براي مشاهده سند اختتاميه در فرمت سند حسابداري و اعمال تغييرات بر روي آن، مي توانيد از گزينه "انتقال به فرم سند حسابداري" استفاده نموده و از همان فرم نسبت به ثبت آن اقدام نمائيد. (6)

همچنين مي توانيد بدون انتقال به فرم حسابداري، تنها با گزينه "ثبت سند محاسبه سند اختتاميه"، نسبت به ثبت سند فوق اقدام نمائيد.(5)