نحوه وارد نمودن جدول مالياتي حقوق و دستمزد به چه صورت مي باشد؟

ابتدا در سيستم حقوق و دستمزد وارد قسمت ضرايب سيستم شويد(مطابق تصوير)


سپس باتوجه به جدول مالياتي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور براي سال مربوطه اعلام شده است، پله هاي جدول را در نرم افزار وارد نمائيد. براي سهولت در انجام كار مي توانيد با كليد تب برروي كيبرد در بين ستون هاي جدول جابجا شويد. هنگام ثبت جدول مالياتي در ضرايب سيستم نرم افزار قياس پلاس نياز به تكميل نمودن سال مالي در جدول نمي باشد و بعد از كليك برروي گزينه ي "ثبت"، سال مالي توسط نرم افزار درج مي گردد(كه همان سال جاري است كه در هنگام ثبت جدول فعال مي باشد)

 پله اول از صفر شروع مي شود تا سقف معافيتي كه توسط سازمان اعلام شده، در پله دوم در قسمت" از مبلغ" يك ريال به عدد "تا مبلغ"  پله قبلي اضافه ميگردد و در قسمت "تامبلغ" رقم اعلام شده از سوي سازمان درج مي شود. پله هاي بعدي نيز به همين ترتيب وارد مي گردد.(در عكس زير جدول مالياتي سال 98 براي نمونه درج شده است)


نكته مهم: بعد از وارد نمودن پله هاي جدول بايد طبق توضيحات درج شده در پايين صفحه، حتما نرم افزار را يكبار بسته و مجدد اجرا نمائيد تا تغييرات در نرم افزار اعمال گردد.