چگونه مي توان گزارش خريد و فروش فصلي را تهيه كرد؟


  • با استناد به ماده 169مكرر قانون مالياتهاي مستقيمكه اشاره به گزارشات و يا معاملات فصلي دارد،همه سازمان ها و شركت هاي خصوصي و دولتي كه خريد و فروش انجام مي دهند، بايد صورت آن را حداكثر تا يك ماه بعد از انجام معامله به سازمان امور مالياتي ارسال نمايند. انجام اين كار مي تواند به صورت الكترونيكي و يا به صورت كاغذي و سي دي صورت گيرد. آنچه مهم است ارسال به موقع اين مدارك بوده كه مي تواند از جرايم متعاقب ارسال با تاخير جلوگيري كند.

 

براي تهيه فايل گزارش فصلي، مي توانيد از فرم گزارشات، گزينه گزارش فصلي را انتخاب نمائيد. در اين قسمت با كليك بر روي گزينه ي" جديدوارد فرم اطلاعات ليست گزارش فصلي شده و با درج عنوان دلخواه و انتخاب فصل مورد نظر ليست فاكتور هاي درج شده در آن بازه را مشاهده خواهيد نمود. (1)
پس از وارد نمودن مبلغ سقف تجميع*  فاكتورهاي مورد نظر خود را در كادر سمت چپ انتخاب و با استفاده از فلش هاي بين صفحه، به كادر پايين انتقال دهيد(2) مي توانيد فاكتورهاي فروش(3)، مرجوعي فروش (4)، فاكتور خريد(5)، و مرجوعي خريد(6)  را از سربرگ هاي مربوطه انتخاب نمائيد.

* براساس آخرين تغييرات انجام شده در روش ارسال گزارشات خريد و فروش فصلي، اطلاعات خريدهاي انجام شده از اشخاص حقيقي كه مبلغ آن ها كمتر از 5% حد نصاب معاملات كوچك است را مي توان به صورت تجميعي ثبت نمود يعني مي توان اين موارد را با هم جمع و در گزارش ارسالي وارد نمود. لازم به تذكر است حد نصاب معاملات كوچك بصورت ساليانه توسط مصوبات هيئت دولت تعيين مي گردد.

پس از انتقال اسناد به كادر پاييني، با استفاده از گزينه تجميع مبلغ (7)، مي توانيد در صورت نياز فاكتور ها را تا سقف تعيين شده، تجميع نمائيد. اين اسناد در ليست اسناد انتخاب شده با نام "معاملات كمتر از 10% مبلغ حد نصاب" قابل مشاهده است. با انتخاب گزينه "كنترل ركورد ها"(8) مواردي چون كد اقتصادي يا كد ملي طرف حساب، نوع كالاها، نوع طرف حساب و ... كنترل مي گردند و در صورتي كه داراي ايراد باشند در كادر زير نمايش داده ميشوند.

 در فرم بالا  بايد تمامي گزينه هاي بصورت تك تك  كنترل و ايرادهاي آن  مرتفع شوند.

1) نوع طرف حساب در قسمت تعريف طرف حساب بايد مشخص شده باشد. درصورتي كه خطايي براي اين فيلد وجود دارد، مي توانيد با استفاده از گزينه ويرايش طرف حساب، در همين فرم نسبت به اصلاح آن، اقدام نمائيد.(13)2) نوع خريدار/ فروشنده طبق تعاريف مشخص شده از سوي سازمان امور مالياتي تعيين مي شود. براي تعيين نوع خريدار/فروشنده  براي طف حسابها در همين فرم رديف هاي مورد نظر را با استفاده از گزينه Ctrl انتخاب نمائيد (در صورت نياز به انتخاب همه رديف ها گزينهCtrl+A  را بزنيد) سپس بر روي گزينه ويرايش كليك كني د(14) و در فرم باز شده  نوع خريدار/فروشنده را از بين موارد پيش فرض انتخاب نماييد.

3) نام طرف حساب در نرم افزار قياس پلاس اجباري است بنابراين در اين فيلد خطايي نخواهيد داشت. بهتر از در اولين گزارش گيري اسامي طرف حسابها را با فاكتورها مطابقت دهيد تا از اصلاح هر گونه خطاي احتمالي املايي يا تايپي مطمئن شويد.

4) وارد كردن كد ملي براي طرف حساب حقيقي جهت ارسال فايل ارزش افزوده الزامي است. در صورتي كه خطايي در اين فيلد مشاهده نموديد، مي توانيد با استفاده از دكمه ويرايش طرف حساب، در همين فرم نسبت به رفع آن اقدام نمائيد.(13)

5) وارد كردن كد اقتصادي براي طرف حساب حقوقي جهت ارسال فايل ارزش افزوده الزامي است. در صورتي كه خطايي در اين فيلد مشاهده نموديد، مي توانيد با استفاده از دكمه ويرايش طرف حساب ، در همين فرم نسبت به رفع آن اقدام نمائيد.(13)

6) كد شهر و استان خريدار/فروشنده از فيلدهاي اجباري در فايل ارزش افزوده است. به همين منظور بايد هنگام تعريف طرف حساب، نام شهر و استان را انتخاب نمائيد. در صورتي كه خطايي در اين فرم مشاهده نموديد ، مي توانيد با استفاده از دكمه ويرايش طرف حساب، در همين فرم نسبت به رفع آن اقدام نمائيد.(13)

7) انتخاب نام كالا در هنگام ثبت فاكتور در نرم افزار قياس پلاس اجباري است بنابراين در اين فيلد خطايي نخواهيد داشت.

8) مبلغ خالص به صورت پيش فرض در اسناد محاسبه مي شود، بنابراين در اين فيلد خطايي نخواهيد داشت.

9) در صورتي كه فاكتور بدون عوارضي در سيستم ثبت و براي گزارش فصلي آن را انتخاب نموده باشيد، در اين قسمت با خطا مواجه خواهيد شد. براي رفع اين خطا، يا بايد در مديريت اسناد فروش ، فاكتور را ويرايش و براي آن عوارض تعيين نمائيد و يا در فرم اطلاعات گزارش فصلي، فاكتور فوق را از ليست فاكتورهاي انتخاب شده حذف نماييد براي اين منظور كافي است با استفاده از فلشهاي وسط صفحه فاكتور مذبور را به قسمت بالاي فرم انتقال دهيد.

10) در صورتي كه فاكتور بدون مالياتي در سيستم ثبت و براي گزارش فصلي آن را انتخاب نموده باشيد، در اين قسمت با خطا مواجهخواهيد شد. رفع اين خطا دقيقا به روش توضيح داده شده در بخش فاكتور بدون عوارض مي باشد.

11) آدرس خريدار/فروشنده جهت ارسال فايل ارزش افزوده الزامي است. به همين منظور مي بايست هنگام تعريف طرف حساب آدرس را وارد نمائيد. در صورتي كه خطايي در اين فرم وجود دارد، مي توانيد با استفاده از دكمه ويرايش طرف حساب، در همين فرم نسبت به رفع آن اقدام نمائيد.

12) نوع كالا طبق تعاريف مشخص شده از سوي سازمان امور مالياتي تعيين مي شود. براي اينكار در همين فرم رديف هاي مورد نظر را با استفاده از  گزينه ctrl انتخاب نمائيد(در صورت نياز به انتخاب همه رديف ها گزينهCtrl+A  را بزنيد) و بر روي گزينه ويرايش كليك نمائيد.(14) در فرم باز شده ، مي توانيد نوع كالا رامطابق با پيش فرضهاي تعريف شده در سيستم تعيين نمائيد.پس از كنترل ركوردها و رفع خطاهاي احتمالي با انتخاب دكمه تائيد، وارد صفحه ليست اطلاعات گزارش فصلي مي شويد. در اين فرم ، ليست گزارش هاي فصلي كه قبلا تهيه شده، قابل مشاهده است. از اين فرم مي توانيد نسبت به ويرايش(1)، حذف(2) و يا ارسال ليست (3)  اقدام نمائيد. پس از انتخاب دكمه ارسال فايل(3)، فرم زير باز مي شود. در اين فرم بايد مسير فايل نمونه گزارش فصلي به فرمت mdb را تعيين نماييد.(فايل نمونه را بايد از قبل داشته باشيد براي دانلود آن مي توانيد به مركز اسناد قياس پلاس در پرتال مشتريان و يا سايت اداره ماليات مراجعه نمائيد.)پس ازانتخاب مسير فابل نمونه و فشردن گزينه "ثبت در فايل"، TTMS مورد نظر در مسير تعيين شده توسط شما، تهيه شده و قابل ارسال به سازمان امور مالياتي مي باشد.

براي مشاهده جمع بندي گزارش فصلي نيز مي توانيد بر روي گزينه جمع بندي در گوشه سمت چپ كادر (4) كليك نمائيد.