دست نگه دارید! زمان خود را برای مشتریان اشتباه از دست ندهید(قسمت دوم)

تاریخ انتشار: 1396/08/08

دست نگه دارید! زمان خود را برای مشتریان اشتباه از دست ندهید(قسمت اول)

مشتریان اشتباه چه کسانی است؟

  • کسی که ارزش را در کالای پیشنهادی شما نمی بیند؟
  • کسی که به سرعت از زمانی که در اپلیکیشن وارد می شود ارزش را تشخیص نمی دهد؟
  • کسی که به میزان زیادی پشتیبانی و کمک نیاز خواهد داشت؟
  • کسی که تنظیمات عملکردی و ویژگی های تعیین شده کنونی و یا برنامه ریزی شده محصول پیشنهادی برای او مناسب نیست؟

مشتریان اشتباه در حال وارد شدن و عضویت در app هستند!

او متوجه شد که در حال توصیف کردن مشتریان اشتباه خود است و این افراد دقیقا اشخاصی هستند که به عضویت محصول او در می آیند.حتی فراتر از آن، او متوجه شد که آن ها کسانی هستند که او ناخواسته با تبلیغات خود مورد هدف قرار داده است.

از آنجا که سایت بازاریابی او صریحا مشخص نکرده است که محصول برای چه کسانی است آن ها تا زمانی که وارد اپلیکیشن نشوند نخواهند فهمید که این محصول برای آن ها طراحی نشده است و بنابراین مسلما آن ها تبدیل به مشتریان قطعی نخواهند شد.

[intense_promo_box]
از آنجا که سایت بازاریابی او صریحا مشخص نکرده است که محصول برای چه کسانی است آن ها تا زمانی که وارد اپلیکیشن نشوند نخواهند فهمید که این محصول برای آن ها طراحی نشده است و بنابراین مسلما آن ها تبدیل به مشتریان قطعی نخواهند شد.
[/intense_promo_box]

برای کسانی که از آن ها هزینه ای دریافت شده است – تحت فشار برای تداوم دسترسی به اپلیکیشن – این اتفاق تجربه بسیار تلخی برای آن ها رقم خواهد زد، این طور نیست؟

با انجام این تمرین او درک کرد که فعالانه در حال جذب افراد از میان مشتریان اشتباه بوده است و آن هایی که جز دسته مشتری ایده آل محسوب می شوند جایی قرار نگرفته بودند که دیده شوند.

او مانند این بود که بخواهد بگوید "وای ... یک عالمه پول و وقت به هدر رفته است "

ولی من به سرعت جهتمان را به سمت مسیر قبلی هدایت کردم؛ چه کسی اهمیت می دهد که در گذشته چه اتفاقی افتاده است. تنها کاری که می توانیم انجام دهیم آن است که رو به جلو حرکت کنیم.

و برای این موضوع ما چنین خواهیم کرد...

بهینه سازی قیف فروش به شکل درست آن

حرکت به سمت جلو برای مایکل به معنی در یاد نگه داشتن تعریف مشتری ایده آل در ذهن خود در زمانی بود که هر یک از جنبه های قیف فروش خود را توسعه می داد.

همچنین به معنی آن بود که با نگه‌داشتن تعریف مشتری ایده آل در ذهن خود من قادر بودم که قیف فروش او را بررسی کنم و به دنبال تنگناها و گلوگاه‌ها، موانع و سایر مشکلاتی باشم که در مقابل تلاش‌ها برای اکتساب مشتریان او ایجاد مشکل و مانع می‌کرد.

داشتن دیدگاهی از مشتریان ایده آل او و رفتارهای شناخته‌شده و مورد انتظار آن‌ها به من کمک می‌کند تا نه‌فقط از دیدگاه خودم به‌عنوان یک متخصص بلکه از یک گسترش دهنده صحیح قادر به نگاه کردن به قیف فروش باشم.

مشتریان اشتباه