اریبهشت آخرین مهلت ارسال اظهارنامه زمستان 1402

تاریخ انتشار: 1403/01/27

اریبهشت آخرین مهلت ارسال اظهارنامه زمستان 1402

براساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، برای اولین بار قرار است اظهارنامه ارزش افزوده زمستان سال ۱۴۰۲ با توجه به اطلاعات ثبت شده در سامانه مودیان تکمیل گردد. لذا اظهارنامه ارزش افزوده دوره‌ی زمستان سال گذشته به صورت پیش فرض برای مودی تولید خواهد شد.

در همین راستا مودیان می توانند اطلاعات خارج از سامانه مودیان را در اظهارنامه پیش فرض اصلاح کرده و اظهارنامه نهایی خود را ثبت نمایند. لازم به توضیح ات که براساس قانون آخرین مهلت ثبت و تایید اظهارنامه زمستان ۱۴۰۲ روز ۳۱ فروردین ماه تعیین شده بود اما با توجه به تعطیلی روز جمعه ۳۱ فروردین ماه، اول اردیبهشت آخرین مهلت اصلاح، تکمیل و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۲ می باشد.

 
نرم‌افزار حسابداری بازرگانی قیاس
نرم‌افزار حسابداری بازرگانی قیاس
اظهارنامه
مودیان مالیاتی