امکان پرداخت قسطی مالیات به همراه تسهیلات ویژه

تاریخ انتشار: 1403/03/21

 سید محمدهادی سبحانیان، رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور اظهار کرد: به‌منظور تسهیل تکالیف مشاغل خرد و تکریم مؤدیان، جهش تولید با مشارکت مردم و برقراری بیش از پیش عدالت مالیاتی تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۱۸ میلیارد تومان بوده مشمول استفاده از تسهیلات تبصره ماده (۱۰۰) هستند.

وی گفت: صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم استفاده می‌کنند، ضمن اینکه مالیاتشان به صورت مقطوع تعیین می‌شود، از مزایایی چون عدم نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تکمیل جداول درآمد و هزینه و نگهداری اسناد و مدارک و عدم امکان ورود به پرونده توسط ادارات و رسیدگی توسط مأموران مالیاتی برخوردار می‌شوند.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی امکان تقسیط بلندمدت مالیات نسبت به دوره‌های گذشته و افزایش سقف بخشودگی جرایم مالیاتی نسبت به تسلیم اظهارنامه را از دیگر مزایای تبصره ماده (۱۰۰) دانست و افزود: چنانچه مؤدی بدهی نداشته باشد می‌تواند مالیات مقطوع یا ابرازی خود را در ۱۰ قسط به صورت مساوی پرداخت نماید. همچنین هر مؤدی که از چک الکترونیک استفاده نماید (فارغ از اینکه بدهی داشته باشد یا نداشته باشد) می‌تواند مالیات مقطوع خود را در ۱۵ قسط پرداخت نماید.

در ضمن طبق گفته ایشان تسهیلات دیگری نیز برای برای این افردا درنظر گرفته شده که عبارت است از:

  • تعیین مالیات به صورت مقطوع برای صاحبان مشاغلی که در سال 1402 حداکثر 18 میلیارد تومان فروش داشته باشند. (مجموع فروش خالص کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۲ )
  • معافیت از تسلیم اظهارنامه مالیاتی، تکمیل جداول درآمد و هزینه و نگهداری اسناد و مدارک برای این دسته از صاحبان مشاغل.
  • عدم رسیدگی به این مشاغل توسط مأموران مالیاتی.
  • امکان تقسیط بلندمدت مالیات و افزایش سقف بخشودگی جرایم مالیاتی.
  • مراجعه نکردن به ادارات و صرفه‌جویی در وقت و هزینه.
  • در نظر گرفتن هزینه‌های اجاره محل کسب در تعیین مالیات واحدهای کسبی استیجاری.
  • عدم احتساب 15 درصد مازاد بر درآمدهای اعلام شده در فرم تبصره ماده 100 که مشمول مالیات و جرایم ماده 192 نخواهد بود.
مالیات