فرار مالیاتی در اقتصادهای غیر رسمی صورت می گیرد

تاریخ انتشار: 1402/12/14

رییس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: فرار مالیاتی بیشتر به دلیل روش سنتی در نظام مالیاتی رخ می‌دهد و هر قدر به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم در جلوگیری از فرار مالیاتی موفق خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر بابک نگاهداری روز شنبه در سیزدهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران، اظهار داشت: با شناسایی و جلوگیری از فرار مالیاتی، اقتصاد غیررسمی کاهش پیدا می‌کند و منجر به افزایش درآمد مالیاتی در کشور می‌شود.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: جهت‌گیری‌ها و رویکردهای مثبتی در سازمان مالیاتی در جهت هوشمندسازی و شفافیت صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه نباید این‌گونه تلقی شود که مالیات ستانی ضد تولید است، گفت: کاهش فرار مالیاتی کمک به بخش تولید می‌کند و هر قدر مالیات ستانی را از سوداگری شناسایی کنیم سرمایه‌ها به سمت تولید سوق پیدا می‌کند.

نگاهداری ادامه داد: هدف‌های مالیاتی با تغییر جهت از مالیات ستانی سنتی به هوشمندسازی صورت می‌گیرد.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه سامانه مودیان یکی از زیرساخت‌ها در حوزه مالیاتی است، بیان کرد: حاصل اجرای آن شفافیت، هوشمندسازی و حذف ممیز محوری در نظام مالیات است.

وی تاکید کرد: قانون تسهیل تکالیف مودیان در پایانه فروشگاهی تدوین شده که کمک به مودیان کوچک و متوسط است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: مالیات بر درآمدهای اتفاقی در کشورهای دیگر اجرایی می‌شود که این امر در کشور ما نیز با سامانه مودیان صورت خواهد گرفت، همچنین شناسایی تراکنش‌های مالی یکی از بسترهای اجرایی در سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است که نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف برای اجرای کامل این سامانه هستیم.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به همراهی و همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس با سیاست‌های نظام مالیاتی، گفت: این مرکز از سیاست‌های تحولی نظام مالیاتی حمایت می‌کند.

وی عنوان کرد: سیاست‌های برنامه هفتم در حوزه مالیاتی در چند حوزه مهم از جمله افزایش سهم مالیات از بودجه، گسترش پایه‌های جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش تنظیم‌گری مالیات با تاکید بر تولید و عدالت است.
 

نرم افزار حسابداری بازرگانی قیاس
مالیات
فرار مالیاتی