اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵)

تاریخ انتشار: 1403/02/19

اصلاحات ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد

وزارت امور اقتصادی و دارایی در نامه شماره ۲/۲۴۳۶۰ به تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ خطاب به سازمان ها و دستگاه های زیرمجموعه ی خود، اصلاحیه ماده (۲) آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم را ابلاغ کرد. برهمین اساس با توجه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، عبارت “یکصد و پنجاه میلیارد ریال” در جزء (۹) بند (الف) ماده (۲)، به عبارت “سیصد میلیارد ریال” و در بند (ب) عبارت های “پنجاه میلیارد ریال” و “یکصد و پنجاه میلیارد ریال” به ترتیب به عبارت های ” یکصد میلیارد ریال” و “سیصد میلیارد ریال” اصلاح می شود.
 

اصلاجیه ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 95
مالیات