تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم در آستانه نیمه شعبان

تاریخ انتشار: 1402/12/06

دکتر سید محمد هادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نامه ی شماره ۲۰۰/۸۴۱۱۶/د مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ خطاب به ادارات کل امور مالیاتی، تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیات و عوارض قابل بخشش هر دوره/سال را ابلاغ کرد. برهمین اساس تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی سال یا دوره مربوط تا پایان سال جاری اقدام نمایند، تا اسفند ماه تمدید شد.
 

بخشودگی جرایم در آستانه نیمه شعبان
مالیات