بایگانی برچسب

مشتري ايده آل

مشتري ايده آل شما کيست؟(قسمت دوم)

مشتري ايده آل
  1. قابلیت‌های کنونی شما

این مورد آخر بسیار مهم و ضروری است: بدون در نظر گرفتن این‌که اهداف شما چه چیزهایی هستند باید در مورد آن‌که چه‌کاری را واقعاً می‌توانید برای مشتري ايده آل خود انجام دهید واقع‌بین باشید. مطمئناً برای رشد و توسعه باید برخی از مواقع مشتریان خود را توسعه دهید که این امر نیاز به افزایش قابلیت‌های شما دارد  ادامـه مـطـلـبـــ

برو به بالا