بایگانی برچسب

زمان بیشتر با مدیران و رهبران ارشد

چه رفتارهایی پرسنل فروش را به افراد موفق تبدیل می‌کند- بخش اول

افراد موفق

سال گذشته طی تحقیقاتی توسط شرکت تحلیل انسانی ولومتریکس سه مورد که به شدت با عملکرد بهینه نمایندگان فروش همبستگی دارند، مشخص شد.
گذراندن وقت بیشتر با مشتریان، شبکه های داخلی وسیع تر و سپری کردن زمان بیشتر با مدیران و رهبران ارشد.
این سه نوع رفتار بدون توجه به ناحیه، منطقه و یا نقش فروش ثابت بوده‌اند که این موضوع بیانگر آن است که این موارد از اصول اولیه موفقیت هستند.
ادامـه مـطـلـبـــ

برو به بالا