بایگانی برچسب

درآمدها

پنج قانون برای پیش بینی جریان نقدی

جریان نقدی

جریان نقدی در حسابداری به معنی جریان وجه نقد به داخل و خارج یک کسب و کار است و مدیریت چنین جریانی برای موفقیت هر کسب و کاری چه کوچک و چه بزرگ، امری حیاتی محسوب می‌شود. اینجا زمانی است که موضوع  پیش بینی عنوان می‌شود: پیش بینی به شما کمک می‌کند تا جریان نقدی را به خارج و داخل کسب و کار خود پیشگویی کنید تا این اطمینان را برای شما ایجاد کند که همواره از پول کافی برای پرداخت قبوض خود برخوردار می باشید.
ادامـه مـطـلـبـــ

برو به بالا